Transformation through Imagination

From climate idealists to young agents of change

Jongeren kunnen zich wanhopig of depressief voelen door de dreigende toekomstverwachtingen over klimaatverandering. De complexiteit ervan maakt het moeilijk te begrijpen wat de meest effectieve actie kan zijn. Idealistische jongeren komen hierdoor vaak niet tot actie. We denken dat verbeeldingsvermogen - imagination - de kern van het probleem kan zijn. Door klimaateducatie te verbeteren met het leren van vaardigheden om zich een betere verbeelding te maken van een duurzame toekomst, hierop te anticiperen en deze te scheppen, kunnen we jongeren gereedschappen in handen geven om doeltreffend in actie te komen. Imaginatie-technieken kunnen sterke methoden zijn om hen te helpen actoren van verandering te worden.

assenstelsel optimism-agencyOnderzoeksvraag

Kernvraag van het onderzoek is: hoe helpen we jongeren om zich een betere verbeelding van toekomsten te maken, hierop te anticiperen en die te scheppen?

We willen gaan onderzoeken hoe verbeeldingen van de toekomst kunnen bijdragen aan het verlichten van het gevoel van een dreigende toekomst naar een toekomst waar ze zelf handelingsperspectief voelen. We stellen voor dat deze technieken zich zouden moeten richten op vier belangrijke cognitieve en affectieve processen met betrekking tot de toekomst: het verbeteren van het voorstellingsvermogen van verre toekomsten, van het bewustzijn dat eigen acties verschil kunnen maken bij het verminderen van milieuproblemen, daarmee samenhangend, hoop als emotionele bron en de overtuiging dat de eigen generatie in staat zal zijn de schade aan het milieu door oudere generaties te beperken.

Voor dit onderzoek is een ontwerp gemaakt, dat voor een belangrijk deel is ontleend aan actieonderzoek. Het onderzoek beslaat het hele jaar 2021.

Planning

  • Kwartaal 1 - toespitsen van de scope van het onderzoek, scholen werven als samenwerkingspartners,
  • Kwartaal 2 - planning van activiteiten met scholen, docenten en jongeren, ontwikkeling van drie interventies,
  • Kwartaal 3 en 4 - uitvoering op scholen binnen het Young Innovators Programma
  • Kwartaal 4 - reflectie en delen van resultaten en opbrengsten

Opbrengsten

In dit project worden drie interventies ontwikkeld die zullen worden opgenomen in het Young Innovators Programma, dat in het najaar van 2021 en daarna op steeds meer scholen zal worden aangeboden. De inzichten zullen zowel het onderzoek en onderwijs van de universiteit als het educatief aanbod van Stichting Technotrend en andere aanbieders verbeteren. De verwachte resultaten en opbrengsten zijn waardevol voor een breed publiek:

  • a) Educatieve module - een diverse reeks verbeeldingstechnieken voor opleidingen. In het project wordt de module getest en geïntegreerd in het Young Innovators-programma.
  • b) Instructiehandleiding en training - voor leerkrachten en duurzaamheidsopvoeders.
  • c) Wetenschappelijke publicatie.
  • d) Brochure of blogpost - korte 'populaire' wetenschappelijke publicatie met de belangrijkste bevindingen.
  • e) Internationaal webinar voor docenten, scholen en externe belanghebbenden (Climate-KIC, Teachers for Klimaat, Jonge Klimaat Beweging, Nationale Jeugdraad).

Het netwerk van scholen en studenten waarover Technotrend beschikt, biedt een unieke kans om de verschillende technieken met studenten en docenten te onderzoeken en inzicht te krijgen in het effect ervan.

Eerste opbrengst: Lesplan

De eerste opbrengst is beschikbaar gekomen op de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs op 8 oktober 2021: een lesplan voor een les van 90-120 minuten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het lesplan kan in alle schoolvakken worden ingezet. Docenten kunnen hieronder de 2 delen van het lesplan downloaden:

Download het Lesplan deel 1: TTI en Polak methode.

Download het Lesplan deel 2: Brief uit de Toekomst.

Sustainable Development Goals

Gezien de urgentie van de klimaatcrisis en ons doel om levenslang leren te bieden, is ons onderzoek rechtstreeks relevant voor de sociale ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties rond klimaatactie (SDG13) en onderwijs (SDG4). De klimaatverandering houdt echter verband met diverse maatschappelijke uitdagingen en is als zodanig ook nauw verbonden met andere SDG's (bijvoorbeeld die rond armoede, honger, gezondheid).

Stichting Technotrend werkt in dit project samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Lisette van Beek (PhD, Copernicus Institute of Sustainable Development, Geosciences), is penvoerder van het project. Daarnaast is betrokken prof. Sander Thomaes (Social and Behavioral Sciences, Psychology).

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het programma Youth as agent of sustainable change, dat onder het thema Dynamics of Youth van de Universiteit Utrecht wordt aangeboden.

logo Universiteit Utrecht

stad in de ruimte

Neem contact op