Young Innovators

Young Innovators is een onderwijsprogramma over systeemdenken, klimaatverandering en het vergroten van handelingsvaardigheden van jongeren. Tijdens de lessen en workshops leren leerlingen innovatieve oplossingen te bedenken voor een duurzame toekomst. Dit kan op thema's als circulaire mode, klimaatadaptatie en burgerschap, eiwittransitie en planologische klimaatadaptatie en waar mogelijk in aansluiting op lokale situaties en initiatieven. Samen met de school kiezen we de meest passende invulling.  

Het programma bestaat uit vier onderdelen:  

 • Voorbereidingen en docententraining
 • School Innovators
 • Young Climathon
 • Young Changemakers.

De docententraining gaat over lesgeven over duurzaamheid en systeemdenken.

In School Innovators passen de docenten deze training toe. De leerlingen krijgen 3 of 4 lessen van ten minste 1 uur over de hoofdprincipes van het gekozen thema, de persoonlijke kant van klimaatverandering, systeemdenken en de casus waaraan ze tijdens de Young Climathon gaan werken.

De Young Climathon is een energiek ééndaags evenement, waarin leerlingen in kleine teams samen een challenge oplossen. Ze gebruiken de kennis die ze tijdens School Innovators hebben opgedaan. De challenge is een vraagstuk over duurzaamheid van een echte opdrachtgever uit de regio. Vaak is deze opdrachtgever zelf aanwezig tijdens de Young Climathon.  

Na de Young Climathon kunnen gemotiveerde leerlingen vrijwillig hun innovatieve oplossing verder ontwikkelen in de Young Changemakers.

YI canvas

Doelgroep

Dit lespakket is bedoeld voor leerlingen HAVO en VWO, klassen 3 tot 6.  

Tijdbesteding leerlingen

 • 3 of 4 lessen van ten minste 1 uur
 • Ten minste 6 uur voor de Young Climathon.
 • Changemakers kan als MDT-profiel (30u en gedeeltelijk onder lestijd) of als regulier traject (4x2 uur na schooltijd) worden uitgevoerd.

Totaal: 9-18 uur.

Tijdsbesteding/inzet school

 • Docententraining Denken in samenhang (Systems theory): 2 x 2 á 3 uur.   
 • Eigen docent geeft 1e en 3e les van de lessenreeks.  
 • Stichting Technotrend verzorgt alle benodigde materialen.  
 • Stichting Technotrend organiseert de Young Climathon.  
 • Tijdens de Young Climathon is/zijn de docent(en) aanwezig.

______________________________________________________________________________________

Over Young Innovators

Young Innovators is in 2019 ontwikkeld op initiatief van de Europese organisatie Climate-KIC. Het wordt in vele landen binnen en buiten Europa uitgevoerd. Vanaf 2019 voert Stichting Technotrend het programma in Nederland uit. Al duizenden Nederlandse leerlingen hebben zo kennisgemaakt met de methode van Young Innovators. Hierdoor zijn ze meer bewust en handelingsvaardig geworden in duurzaamheid- en klimaatvraagstukken.

Young Innovators wordt mede mogelijk gemaakt door

logo Fonds NME 

Nascholing

Stichting Technotrend heeft een uitgebreid nascholingsprogramma voor duurzame educatie. Meer informatie over het nascholingsaanbod docententraining.

Interesse?

Wil je dit lespakket ook jouw leerlingen aanbieden? Heb je nog vragen? Neem contact op met het team HAVO-VWO via havo-vwo@stichtingtechnotrend.nl of via de eigen website van het programma.

Meer weten over Young Innovators ? Neem contact op!

Neem contact op