Over Stichting Technotrend

Door inspirerend onderwijs naar een duurzame wereld

Deze slogan van Stichting Technotrend zegt precies waar we voor staan.

Klimaatadaptatie en duurzame ontwikkeling stellen nieuwe eisen aan de manier waarop wij leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Met de duurzame didactiek van Stichting Technotrend vertel je een optimistisch verhaal: systeemdenken, ruimte voor emoties, future design en uitdagende challenges geven houvast om te leren en te dromen.

Een positieve kijk op de toekomst

Beperking van de opwarming en klimaatadaptatie leiden tot nieuwe wetgeving, innovaties, veranderingen op de arbeidsmarkt en verschuivingen in het opleidingsaanbod. Toch ligt de toekomst nog niet vast. De lespakketten van Stichting Technotrend trainen verbeeldingskracht en fantasie, het denken in scenario’s, het in gang zetten van veranderprocessen en het filosoferen over nieuwe normen en waarden: tools om zélf de toekomst vorm te geven.

Denken in samenhang

Om jongeren een actieve rol te geven in de veranderingen, is het nodig om ze mee te nemen in de veelomvattendheid ervan. De challenges van Stichting Technotrend erkennen de complexiteit van ecosystemen en de menselijke samenleving, verkennen onderlinge afhankelijkheden en werken vanuit systeemtheorie aan oplossingen.

Aandacht voor individuele talenten  

Duurzaam onderwijs legt veel nadruk op het ontwikkelen van handelingsperspectief en het vergroten van de eigen invloedssfeer. Dit werkt het beste als leerlingen medezeggenschap hebben over de invulling van onderzoeksopdrachten en challenges. De begeleidende lesplannen, leerdoelen en werkbladen van onze challenges helpen bij het faciliteren van deze vrijheden en de kwaliteitsbewaking tijdens het proces. Zo leren we jongeren hoe zij met hun eigen talenten en interesses het verschil kunnen maken.

De activiteiten dragen allemaal bij aan het dichterbij brengen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de Global Goals of Sustainable Development Goals (SDG's).

Verras jezelf en anderen!

Boven alles wil Stichting Technotrend inspireren. Want samen op zoek gaan naar een nieuwe, duurzame manier van leven, is onszelf opnieuw uitvinden. De verrassingen die daaruit voortkomen, geven heel veel energie!

Non-profit en ANBI

Stichting Technotrend is een non-profit organisatie, met een maatschappelijke doelstelling. De belastingdienst heeft Stichting Technotrend erkend als ANBI-instelling.

Stichting Technotrend is lid van de Coöperatie Leren voor Morgen en trekt samen met andere lidorganisaties op om duurzame educatie in Nederland op de kaart te zetten. Net als andere lidorganisaties van de coöperatie Leren voor Morgen werkt Stichting Technotrend met de Whole School Approach.

Stichting Technotrend werkt in op basis van financiering van scholen, overheden, fondsen en andere bijdragen. Overheden en fondsen zijn onze belangrijkste financiers. Daarnaast betalen de deelnemende scholen ook (gedeeltelijk) voor onze diensten.

Organisatie

De medewerkers van Stichting Technotrend werken in vier teams:

  • Team Primair Onderwijs en onderbouw HAVO-VWO
  • Team Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (VMBO)
  • Team Middebaar BeroepsOnderwijs (MBO)
  • Team bovenbouw HAVO-VWO

De teams zijn samengesteld uit projectmedewerkers, onderwijsspecialisten en technisch specialisten. Daarnaast beschikken we over een netwerk van gastdocenten in heel Nederland.

De stichting wordt geleid door twee directeur-bestuurders. Een Raad van Toezicht zorgt voor onafhankelijk toezicht en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Wij beschikken over een vestiging in Zeist, waar ons secretariaat en onze financiële administratie is gehuisvest en waar vanuit de meeste zwerfafvalactiviteiten worden georganiseerd die in heel Nederland worden uitgevoerd. Onze vestiging in Utrecht is vooral gericht op lespakketten over systeemdenken en energietransitie.

Activiteiten

Stichting Technotrend biedt zowel lespakketten voor leerlingen en studenten als nascholing voor docenten aan. Dit kan in de vorm van projecten. We streven ernaar docenten in staat te stellen zelf duurzaam onderwijs te ontwikkelen en te geven. Hiervoor ontwikkelt Stichting Technotrend lesmaterialen en docententrainingen. Onze projecten richten zich op het realiseren van specifieke beoogde projectdoelen binnen de gestelde periode.

Neem contact op