Duurzame ontwikkeling door techniekeducatie

Deze zin zegt precies waar Stichting Technotrend voor staat. Stichting Technotrend verzorgt programma's, projecten en workshops voor Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en andere groepen jongeren zoals BuitenSchoolse Opvang (BSO) en Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO). Stichting Technotrend werkt sinds 2022 samen met de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) en Teachers for Climate NL. Samen met onderzoeksorganisaties voert Stichting Technotrend daarnaast actieonderzoek uit. Zo werken we aan duurzaam onderwijs.

Stichting Technotrend is ontstaan uit de overtuiging dat het noodzakelijk is om een duurzame samenleving te realiseren. Om dit te bereiken, willen we kinderen en jongeren laten kennismaken met de kennis en vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben.

Onze programma’s en projecten dragen allemaal bij aan een of meer van deze vier duurzame hoofddoelen:

Energietransitie | Circulaire Economie (incl. Zwerfafval) | Global Goals | Klimaatadaptatie

"Education is the most powerful weapon you can use to change the world."

Nelson Mandela

ANBI-stempel

 

Programma's

Het klimaat verandert. Dat is al een tijd gaande. Volgens deskundigen komt dat door het energieverbruik van alle aardbewoners samen en de broeikasgassen die hierbij vrijkomen. Als we samen minder van deze gassen produceren, is er een kans dat volgende generaties net zo kunnen genieten van hun leven als wij.

Ons afval dat zich nu al over de wereld en de oceanen verspreidt (plastic soep!) hebben ze daarbij echt niet nodig. Ze zullen het fijn vinden als ze nog wel energie en grondstoffen kunnen gebruiken, dus dat wij nu niet alles opmaken. Daarom werken we aan een 'transitie' naar duurzame energie en een duurzame economie. De kinderen en jongeren van nu zullen kennis en vaardigheden nodig hebben om hun leven duurzamer te leven dan wij nu doen. Onze educatieve programma's helpen daarbij. Nu al en in hun en onze toekomst.

PO

Primair onderwijs

Stichting Technotrend biedt veel programma's aan voor het Primair Onderwijs. Het zijn allemaal leuke programma's waarin kinderen spelenderwijs leren hoe ze beter met de natuur kunnen omgaan.

Programma's bekijken

gescheiden afvalbakken
VO

Voortgezet onderwijs

Stichting Technotrend verzorgt programma's en workshops voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs.

Programma's bekijken
tekening recycling
AD

Andere doelgroepen

Stichting Technotrend heeft ook enkele programma's voor kinderen in de Buitenschoolse Opvang (BSO), leerlingen Middelbaar BeroepsOnderwijs (mbo) en andere doelgroepen.

Programma's bekijken

Projecten

Neem contact op