Dag v/d Duurzaamheid Onderwijs: Lesplan Transformation Through Imagination

Op 8 oktober 2021 is het Dag van de Duurzaamheid Onderwijs (DDO). Stichting Technotrend heeft voor deze dag een lesplan ontwikkeld onder de titel: 

Transformation Through Imagination

kwadrantenblok optimisme en agencyJarenlang is het thema duurzaamheid in het onderwijs gefocust op bewustwording van het klimaatprobleem met beelden van smeltende ijskappen, bosbranden en verdwijnende soorten. Deze dystopische beelden hebben er mede toe geleid dat leerlingen zich soms wanhopig en verlamd voelden bij het onderwerp klimaatverandering. Er zijn andere manieren om hiermee om te gaan en hoop en een handelingsperspectief te geven!

Met dit lesplan gaan leerlingen via een sociometrische opstelling aan de slag met de toekomst. Tijdens de les krijgen ze inzicht welke toekomstbeelden er in de klas zijn en maken we ruimte om in dialoog te gaan over de verschillende beelden. Zijn leerlingen juist positief over te toekomst of zijn ze eerder pessimistisch? Voelen ze dat ze invloed hebben op de complexe thematiek of hebben ze juist het gevoel dat hun acties er niet toe doen?

Met de Polak-methode komen leerlingen er door discussie en dialoog achter welke rol de toekomst speelt in hun eigen klas.

De lessen sluiten aan op het Young Innovators programma dat in het najaar van 2021 wordt uitgevoerd.

Lesplan

Het lesplan is gemaakt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het kan in alle schoolvakken worden ingezet.

Docenten kunnen hieronder de 2 delen van het lesplan downloaden:

Download het Lesplan TTI en Polak methode.

Download het Lesplan Brief uit de Toekomst.

Transformation Through Imagination

Het Transformation Through Imagination project is een trans-disciplinair project van Stichting Technotrend en de Universiteit van Utrecht en wordt gefinancierd door Pathways to Sustainability and Dynamics of Youth. Binnen het onderzoek zijn we op zoek gegaan naar de vraag hoe we het handelingsperspectief van jongeren kunnen versterken voor  de duurzaamheidsvraagstukken die zich in de toekomst aandienen. Daarbij hebben we onderzocht hoe verbeeldingstechnieken in duurzaamheidseducatie hierbij een rol zouden kunnen spelen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Wouter Buursma.

stad in de ruimte

Neem contact op