Young Innovators 2021

Het Young Innovators Programma 2021 richt zich opnieuw op systeemverandering. Voor het begrijpen en toepassen van systeemverandering en -innovatie zijn vaardigheden zoals interdisciplinair denken, systeemanalyse en complexe probleemoplossing van groot belang. Deze zullen worden getraind door middel van canvassen uit de Visual Toolbox for Systems Innovation van EIT Climate-KIC.

In het najaar van 2021 worden deze tools ingezet binnen en buiten curricula op scholen, om vernieuwende oplossingen op actuele klimaatvraagstukken uit bedrijven, organisaties en gemeenten te ontwerpen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen de technische en sociale uitdagingen aangaan binnen een actiegerichte en ondernemende leeromgeving. Ze worden begeleid door coaches en experts uit het bedrijfsleven en duurzaamheidveld.

De trotse winnaars van Young Changemakers 2020 leggen in deze video uit waarom:

oplossing microplastic van young changemakers 2020
Klik om de video te bekijken

Download de flyer voor scholen en een schets hoe u School Innovators kunt inpassen in uw curriculum.

Over wat voor uitdagingen gaat het? Bekijk de challenges (YouTube) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Fungi Factory en Recycling Netwerk uit 2020.

still uit promo young innovators
Bekijk het filmpje met de ervaringen van en met Young Innovators in 2020

Belangstelling?

Stuur een e-mail naar projectcoördinator Liza Hoefnagels.

leerlingen bij young climathon

Onderwijsprogramma

Het Young Innovators Programma is kosteloos en kan worden uitgerold als onderdeel van het schoolrooster (klas 4-6 havo/vwo), (buitenschools) talentprogramma, technasiumopdracht of als onderdeel van een activiteitenperiode. Het onderwijsprogramma bestaat uit drie delen:

1. School Innovators in september en oktober.
2. Young Climathons, Een Young Climathon is een soort 'snelkookpan' waarin in hoog tempo leerlingenteams de klimaatuitdagingen oplossen door middel van de canvassen. Ze pitchen hun oplossingen aan een jury.
3. Young Changemakers (november en december): een coachingtraject voor de meest gemotiveerde teams om hun winnende ideeën verder uit te werken en te pitchen voor echte stakeholders.

Het programma omvat onder meer Transformation through Imagination.

young innovators programma in schema

Ecosysteem

Tijdens het Young Innovators Programma werken we samen in een professioneel ecosysteem: scholen, bedrijven, organisaties en gemeenten nemen deel aan het programma. Onderlinge uitwisseling wordt gestimuleerd en draagt bij aan een langdurig effect van het programma. Ecosysteempartners worden betrokken in verschillende vormen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma, door het insturen van bedrijfscasussen en/of in de uitvoering, bijvoorbeeld als begeleider tijdens de Young Climathons en in de evaluatie.

Meer informatie?

Dit project is een uitvoering van het Young Innovators Programma van Stichting Technotrend.

Young Innovators in Europa

Young Innovators speelt zich af in verschillende Europese landen, maar ook daarbuiten. Meer over de achtergrond van dit programma is te vinden op de internationale website van Young Innovators.

Young Innovators programma is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van EIT Climate-KIC en Fonds 21.

logo EIT CKIC cofunder EU  logo Fonds 21

illustratie Climate Change Challenges schoolvakken

Neem contact op