Young Innovators Programma 2020: partners welkom

logo Young InnovatorsWat zijn de grote klimaatuitdagingen waar uw bedrijf voor staat en hoe kunt u samenwerken aan oplossingen?

Het Young Innovators onderwijsprogramma (VO) bundelt innovatiekracht voor het oplossen van klimaat-problematiek, door de onderzoekende geest van jongeren te koppelen aan de expertise van bedrijven. Bedrijven kunnen hieraan deelnemen door middel van (langdurige) partnerschappen met scholen in hun regio. Zo'n samenwerking draagt bij aan de innovatiekracht en het maatschappelijke impact van uw bedrijf, maar versterkt ook uw HR-beleid door jongeren te leren begeleiden en hen te inspireren voor uw vakgebied. Hieronder staan de verschillende voordelen beschreven.

Stichting Technotrend zoekt bedrijven en organisaties die de uitdaging willen aangaan om leerlingen deze kans te geven. Meer over Young Innovators in deze folder (download).

Hebt u belangstelling voor een kennismakingsgesprek of wilt u uw bedrijf aanmelden? Stuur een e-mail naar projectcoördinator Annemarie Voorsluys of gebruik het formulier onderaan deze pagina!

Informatie voor bedrijven en organisaties

Als u als professional deelneemt aan het Young Innovators Programma 2020 heeft dit ook toegevoegde waarde voor uw bedrijf of organisatie. Samen met u formuleren we een duurzaamheids- of klimaatcasus vanuit systeemdenken-perspectief. Dit proces verdiept uw inzicht in innovatiedilemma's en hoe hiermee om te gaan op zowel abstract als praktisch niveau. Daarna zullen we uw casus tijdens het Young Innovators Programma laten onderzoeken door scholieren. Hierbij maken ze gebruik van de Visual Toolbox for Systems Innovation.

Toetreden tot een dergelijk partnerschap met scholen in uw regio heeft verschillende interessante voordelen voor uw bedrijf:

Young Innovators 3 voordelen partnerbedrijven

De voordelen van 1. zijn dat u het systeemdenken versterkt, nieuwe (out-of-the-box) kansen kunt identificeren en uw bedrijf en werkveld zichtbaar maakt in het onderwijs.

Het 2e voordeel betekent onder meer dat u weet wat er lokaal speelt en daaraan kan bijdragen, u kunt lokaal draagvlak creëren voor (uw) duurzame initiatieven, werkt aan positieve PR en duurzame positionering, uw duurzame impact vergroot en bijdraagt aan relaties in de zakelijke omgeving. 

Het 3e voordeel ten slotte is dat u huidig personeel op het gebied van systeemdenken ontwikkelt en professionaliseert, werknemerstevredenheid verhoogt, recruitmentuitgaven verlaagt door behoud van huidig personeel en een pijplijn tot stand brengt voor jonge innoverende professionals.

Met de deelname van uw bedrijf of organisatie aan Young Innovators kunt u deel worden van een netwerk van innoverende bedrijven en organisaties. Vrumona, Habitoo, Blue Terra, Utrecht Natuurlijk, Rathenau Instituut en Tiny House 4 Amersfoort gingen u al voor! 

Het programma zal dit najaar niet alleen in Utrecht worden gegeven, maar ook worden uitbreid naar Amersfoort, Zeist, Amsterdam, Delft, Den Haag en Rotterdam. Tijdens dit unieke en experimentele onderwijsprogramma in 2020 kunnen maar liefst 800 scholieren hun kans grijpen. Ze kunnen de technische en sociale uitdagingen aangaan binnen een actiegerichte en ondernemende leeromgeving. Ze worden begeleid door coaches en experts uit het bedrijfsleven en duurzaamheidsveld.

Download de brochure voor bedrijven over Young Innovators.

Ecosysteem

Tijdens het Young Innovators Programma werken we samen in een professioneel ecosysteem: scholen, bedrijven, organisaties en gemeenten nemen deel aan het Young Innovators, waarbij onderlinge uitwisseling gestimuleerd wordt. Dit draagt bij aan een langdurig effect van het programma. Ecosysteempartners worden betrokken in verschillende vormen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma, door het insturen van bedrijfscasussen en in de onderwijsuitvoering bijvoorbeeld om leerlingen te begeleiden tijdens de Young Climathons en in de evaluatie.

Lees meer over dit project. Dit project is onderdeel van het Young Innovators Programma van Stichting Technotrend.

Lees meer over de ervaringen van Young Innovators in 2019 in Young Innovators op weg naar Young Climathons

logo EIT CLimate-KIC met EU-vlagYoung Innovators wordt ondersteund door EIT Climate-KIC, een educatief klimaatprogramma van de Europese Unie.

demonstrerende jongere Our Future

Neem contact op