13 april: Film Leren voor Morgen over Circular Skills

De coöperatie Leren voor Morgen heeft over het programma Circular Skills een korte introductiefilm gemaakt. De film is op 13 april gepresenteerd en ook te zien op YouYube. Bekijk de film hier.

Circular Skills is een van de programma's van de coöperatie, waarin verschillende leden van het netwerk in eigen of gezamenlijke projecten invulling geven aan dit programma. Samen werken we aan innovatieve oplossingen die aansturen op systeemveranderingen voor duurzame ontwikkeling binnen het onderwijs. We leggen verbindingen tussen het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk in de circulaire economie. Dat doen we onder meer door de benodigde vaardigheden voor werkenden in de circulaire economie in kaart te brengen - de 'Circular skills' - en deze te verankeren in het onderwijsproces.

Het doel van het programma Circular Skills is om (toekomstige) werkenden toe te rusten met de vaardigheden, kennis en houding die zij nodig hebben om te floreren in een circulaire, inclusieve samenleving. Op deze manier kunnen we eraan bijdragen dat de huidige lineaire economie wordt omgebogen tot een circulaire economie. Dat is nodig om de rijkdommen van de aarde eerlijker te verdelen over huidige en toekomstige generaties, en de klimaatverandering tegen te gaan.

Vrijwel gelijktijdig presenteerde de coöperatie een nieuwe vormgeving van de website.

Stichting Technotrend voerde en voert verschillende projecten rond Circulaire Economie uit: Circulaire projectweek (UniC), Themaweek Circulaire Economie (ROC TOP), Circular Skills mbo-mode (ROCvA), Circular Skills voor het vmbo en andere.

Belangstelling?

Werk je in het onderwijs en wil je je leerlingen ook Circular Skills meegeven?

Werk je in een bedrijf of organisatie en wil je scholen helpen hun leerlingen de juiste en gewenste Circular Skills mee te geven?

Studeer je op mbo, hbo of uni en wil je meer leren over Circular Skills in jouw opleidingsrichting en toekomstige loopbaan? Vraag je docenten!

Community of Practice

Leren voor Morgen organiseert voor het programma Circular Skills dit jaar een community of practice. Dat is een plek waar gelijkgestemden bij elkaar komen en dezelfde vraagstukken met elkaar bespreken. De Community houdt regelmatig (online) bijeenkomsten, zoals op donderdag 12 mei 2022.

Leren voor Morgen

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een netwerk van samenwerkende organisaties. Elk van de netwerkleden zet zich zelfstandig of samen met andere organisaties in voor onderwijs en leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional.

Leren voor Morgen werkt sinds 2019 aan het Circular Skills project, met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.

logo ministerie infrastructuur   logo Goldschmeding Foundation

pay-off film Leren voor Morgen

Neem contact op