Circular skills in het mbo - mode en textiel

Van september tot november 2021 voeren Stichting Technotrend en NADO (Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs) samen met ROCvA een pilotprogramma uit over circular skills voor alle eerstejaars mode-studenten van ROCvA.

Doelen

Aan het project is een groot aantal doelen meegegeven:

• Duurzame (meerjarige) samenwerking realiseren en versterken tussen ROCvA en circulaire mode- en textielbedrijven in de vorm van een inbreng van circulaire expertise in de opleidingen en aansluiting van de opleidingen bij de voor deze bedrijven benodigde circulaire vaardigheden.
• De circulaire vaardigheden van zowel docenten als studenten van ROCvA versterken.
• De kloof over circulaire vaardigheden tussen mode-opleidingen en de arbeidsmarkt verkleinen.
• Bijdragen aan de realisatie van een curriculum met circular skills voor alle eerstejaars mode-studenten van ROCvA.
• Bijdragen aan het realiseren van samenwerking tussen Denim City en mode-opleidingen in heel Nederland voor circulaire vaardigheden.
• Gebruik en versterking van het online platform Guides voor kennisdeling over circulaire vaardigheden in het beroepsonderwijs, in dit geval over mode en textiel.
• Aansluiting en versterking van de Routekaart Duurzaam Onderwijs van Leren voor Morgen.

Planning

In het voorjaar 2021 is het project gestart met drie parallelle activiteiten:

  1. gesprekken met opleidingsmanagers mode van het ROCvA in Amsterdam en Hilversum over de wensen, vereisten en mogelijkheden van het circular skills programma.
  2. benaderen van circulaire mode- en textielbedrijven om de mogelijkheden voor win-win in een (verdere) samenwerking met ROCvA te onderzoeken.

Het project wordt ingezet op een natuurlijk moment, waarop docenten uit de verschillende teams van het ROCvA in Amsterdam en Hilversum werken aan een gewijzigde invulling van de curricula van hun mode-opleidingen. Nieuwe kwalificatiedossiers, waarin duurzame ontwikkeling en circulaire vaardigheden nieuwe vereisten zijn, vormen hierin de leidraad.

Naar aanleiding van positieve ervaringen van studenten met intern bij ROCvA ontwikkelde challenges, is het nu de wens om deze aanpak in samenwerking met bedrijven op een hoger plan te brengen. Het project versterkt deze ontwikkeling door de inbreng van expertise uit bedrijven te ondersteunen, zowel algemeen bij de invulling van het curriculum (voorjaar 2021) als praktisch bij de realisatie van een nog nader in te vullen circular skills programma voor eerstejaarsstudenten in het najaar van 2021. Het gehele project wordt in 2021 afgerond.

Achtergrond en partners

Het project is onderdeel van het programma circulair beroepsonderwijs van de coöperatie Leren voor Morgen (LvM). Het wordt uitgevoerd voor en in nauwe samenwerking met de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) en de mode-opleidingen van het ROC van Amsterdam (ROCvA) en met Denim City. Denim City is een organisatie in Amsterdam die op het vlak van een circulaire productieketen van jeans al jaren intensief samenwerkt met enkele van de vele mode-opleidingen van ROCvA.

Het project bouwt voort op de expertise in deze samenwerking, om een circular skills programma op te zetten binnen alle modeopleidingen van ROCvA, met name gericht op de eerstejaars studenten. Deze expertise wordt ook ingezet door vanuit Denim City ontwikkelde MBO-modules over circulaire mode aan te bieden aan mode-opleidingen binnen MBO-instellingen in heel Nederland.

Het project bouwt ook voort op de samenwerking tussen NADO en Stichting Technotrend in een gezamenlijk project vanuit Leren voor Morgen bij ROC-Top, eveneens in Amsterdam. Daarin zijn duurzame bedrijfscasussen ingebracht in een duurzame projectweek voor een zestal opleidingen. Ook nu vervullen NADO en STT een makelaarsrol tussen bedrijven en opleidingen en helpen zij bij het realiseren van de inhoudelijke inbreng vanuit de bedrijven in het curriculum. In dat project werd voor de kennisdeling gebruik gemaakt van het online platform Guides, dat in het modeproject opnieuw wordt gebruikt.

Daarnaast bouwt het project voort op het netwerk rond duurzame mode dat Stichting Technotrend heeft ontwikkeld in het Young Innovators programma in de bovenbouw havo/vwo, waarin eveneens met duurzame challenges vanuit bedrijven wordt gewerkt. Daarnaast wordt het bestaande eigen netwerk over circulaire mode en textiel van ROCvA en Denim City ingezet.

Tevens sluit het project aan bij de ontwikkeling van de Routekaart Duurzaam Onderwijs van Leren voor Morgen, voor onder andere het MBO, die parallel plaatsvindt in het voorjaar van 2021.

logo Roc van Amsterdam  logo NADO

kledingrek spijkerbroeken

Neem contact op