Routekaart circulair en duurzaam onderwijs

Zonnepanelen op het dak. Een lessenserie Plastic Soep Helden. Licht uit als het lokaal leeg is. Afval scheiden. Vrijwel alle scholen hebben in de afgelopen jaren een of meer van dergelijke projecten uitgevoerd. Je wilt tenslotte je leerlingen voorbereiden op een duurzame toekomst. Rolmodellen zien in hun leerkrachten en voorbeelden in het schoolgebouw. Zo leren ze waar het over gaat en krijgen ze de kennis aangereikt om hun toekomst in te richten. Zo zijn veel scholen al goed bezig!

Veel docenten en schoolleiders zouden meer dan projecten willen doen. Werken aan een echt duurzame school. Waar zowel het schoolgebouw als het curriculum, het gedrag en de visie laten zien dat de school wil opleiden met zorg voor het milieu, het klimaat en het welzijn van mensen. Er is een groot en uiteenlopend aanbod van duurzame producten, lesmaterialen en projecten. Het gaat over heel veel verschillende dagelijkse dingen, die niet zomaar veranderbaar zijn. Waar begin je? Hoe krijg je overzicht over alles wat er al is? Wat is er nodig?

Zeven ledenorganisaties van het netwerk Leren voor Morgen ontwerpen tot aan de zomer van 2021 samen met enkele pilotscholen een Routekaart naar circulair en duurzaam onderwijs. Dit wordt een instrument waarmee wij – de leden van Leren voor Morgen – schoolleiders en bestuurders beter dan nu kunnen begeleiden bij het beantwoorden van alle vragen die er op hen af komen als het gaat om circulair en duurzaam onderwijs.

De projectpartners ontwikkelen de Routekaart op basis van een aantal uitgangspunten, waaronder bijvoorbeeld de Whole School Approach en The Natural Step. Kernwoorden zijn alignment, co-creatie en samen leren. Via actieonderzoek worden scholen en stakeholders betrokken bij de ontwikkeling. De routekaart wordt vormgegeven op het platform Guides en zal worden aangevuld met bestaande duurzaamheidsprojecten en best practices.
Deze uitgangspunten gelden ook bij de begeleiding die de organisaties gaan aanbieden aan de hand van de Routekaart. Hoe dat vorm krijgt, gaan we de komende maanden zien!
Vanaf het schooljaar 2021-2022 kunnen scholen de Routekaart gaan gebruiken. Scholen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich melden bij Elieska Lensink.

Partners

Dit project is een samenwerkingsverband van Stichting Technotrend (STT, penvoerder), Guides, ManageMind Group (MMG), Bright Future Lab (BFL), Hart&Hoofd (H&H), Teachers for Climate (TfC) en SME Advies. Alle partners zijn lid van de coöperatie Leren voor Morgen.

routekaart

Neem contact op