Routekaart circulair en duurzaam onderwijs

Acht leden van de coöperatie Leren voor Morgen gaan gezamenlijk een Routekaart circulair/duurzaam onderwijs co-creëren. Hiervoor wordt een raamwerk gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten en elementen:

 1. Framework for Strategic Sustainable Development ofwel The Natural Step (TNS)
 2. Whole School Approach (WSA)
 3. Actieonderzoek
 4. Het platform Guides

Bij 1. TNS wordt gebruikt als theoretisch kader voor het definiëren van duurzaamheid aan de hand van vier duurzaamheidsprincipes. De vier stappen van het ABCD-ontwerpproces van TNS, gebaseerd op backcasting vanuit de genoemde duurzaamheidsprincipes, worden gebruikt als raamwerk voor de routekaart zelf. Deze vier stappen zijn:

 • A) het creëren van een gedeelde definitie van duurzaamheid op basis van de vier duurzaamheidsprincipes en het formuleren van een visie;
 • B) analyse van de huidige realiteit;
 • C) creatieve, slimme, flexibele oplossingen brainstormen en
 • D) een strategisch actieplan maken.

Aanwijzingen voor begeleiding bij het uitvoeren en voor op gezette tijden evalueren en aanpassen van het strategisch actieplan worden hierbij gegeven.

Bij 2. De WSA fungeert als kapstok voor de invulling van het strategisch actieplan aan de hand van vijf elementen van duurzaam onderwijs die in de routekaart gehanteerd worden.

Bij 3. Actieonderzoek biedt creatieve aspecten van een methode om stakeholders binnen en rondom de school/instelling op een positieve wijze te betrekken en hun persoonlijke doelen te helpen behalen.

De inhoudelijke opzet van de routekaart, bestaat uit het duiden van de stappen en onderliggende activiteiten, versnellers en vertragers om de stap te realiseren. 

Kernwoorden van de aanpak zijn alignement, integraliteit, co-creatie en samen leren.

Doel

Het project heeft tot doel om een instrument op te leveren waarmee leden van Leren voor Morgen schoolleiders en -bestuurders kunnen helpen om duurzaamheid te concretiseren en te verankeren in visie en strategie. Dit bestaat uit

 • a) een raamwerk voor een routekaart,
 • b) bouwstenen voor de invulling van de routekaart en
 • c) een werksessie voor leden over het gebruik van de routekaart en bouwstenen

Met name de bouwstenen van de Routekaart kunnen in de komende jaren aanzienlijk worden uitgebreid naar meer best practices, materialen en voorbeelden op alle beoogde onderwijsniveaus, meer duurzaamheidsonderwerpen en op schoolleiders-/bestuurders-, docenten- en leerlingniveau. In dit project wordt slechts een basis hiervoor gelegd.

Het project wordt uitgevoerd van 1 februari - 30 juni 2021.

Partners

Dit project is een samenwerkingsverband van Stichting Technotrend (STT, penvoerder), Guides, ManageMind Group (MMG), Bright Future Lab (BFL), Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO), Hart&Hoofd (H&H), Teachers for Climate (TfC) en SME Advies. Alle partners zijn lid van de coöperatie Leren voor Morgen.

routekaart

Neem contact op