Circular Skills voor het VMBO 2020-2021

Het VMBO-onderwijs sluit nog lang niet optimaal aan op beroepen in de energietransitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aansluiting op bedrijfsactiviteiten zoals het sleutelen aan elektrische auto’s en het installeren van zonnepanelen, laadpalen, slimme meters en warmtepompen. Dergelijke beroepsvaardigheden zijn nog slechts op beperkte schaal terug te zien in de VMBO-onderwijspraktijk, terwijl daarvoor al een helder toekomstperspectief bestaat en het tekort aan technici er overduidelijk groot is.

Op het vlak van circular skills zijn de bedrijven nog wat meer in een experimentele fase dan bij bovengenoemde technieken. De beroepsbeelden op dit vlak zijn, zeker voor de gemiddelde VMBO-leerling, nog minder helder en herkenbaar. Om dit relevante onderwerp in het VMBO te gaan inpassen, zal nog meer moeten worden geëxperimenteerd dan bij de opleiding voor beroepen in de energietransitie.

In het voorgestelde project wordt onderzocht hoe dit praktisch kan worden ingepast en uitgevoerd binnen de eisen en randvoorwaarden van het curriculum. Bedrijven met kennis en ervaring van circulaire technieken zullen nauw worden betrokken bij de ontwikkeling van de in de toekomst gewenste skills.

Belangstelling?

Het project wordt uitgevoerd van april 2020 t/m april 2021. Drie VMBO-scholen uit de provincie Utrecht kunnen met enkele klassen B/K en/of T, leerjaren 2 - 4, aan dit experimentele project meedoen. We nodigen docenten en leidinggevenden die belangstelling hebben van harte uit om zich aan te melden.

Bedrijven die willen investeren in het wekken van belangstelling voor technische opleidingen en in de ontwikkeling van circular skills bij de medewerkers van de toekomst, kunnen via het project samenwerken met scholen en bijdragen aan relevante onderwijsinhouden.

Uiteraard kunt u ook eerst meer informatie krijgen. U kunt u aanmelden via het formulier onder deze pagina of met een e-mail naar

Patrick van der Hofstad, directeur Stichting Technotrend, patrick.vanderhofstad@stichtingtechnotrend.nl

Doelstellingen

Het project heeft tot doel om:

  • circular skills te selecteren die aansluiten bij de beroepspraktijk en die relevant zijn om onderwezen te worden in het VMBO
  • deze skills te vertalen van de beroepspraktijk naar praktische opdrachten die aansluiten bij het curriculum en bij de leerlingen van enkele VMBO-opleidingen
  • dergelijke opdrachten te ontwikkelen voor en met VMBO-docenten in samenwerking met bedrijven uit de bouw- en installatiesector
  • te experimenteren met het onderwijzen van circulaire skills in het VMBO
  • de ervaringen en ontwikkelde lesmaterialen te delen met geïnteresseerde VMBO-scholen.

Uitdagingen

In het project worden enkele complexe uitdagingen geëxploreerd:

  1. Vertaling van theorie naar praktijk
  2. Inzetbaarheid van bekwame technici bij bedrijven
  3. Inzetbaarheid van bekwame techniekdocenten
  4. Schaalbaarheid van de ontwikkelde praktijkgerichte lesmethoden.

Overdracht

De in dit project opgedane ervaringen, de bijbehorende lessen en tips en de hiervoor ontwikkelde lesmaterialen worden vervolgens breed toegankelijk gemaakt om kosteloos te worden verspreid naar andere VMBO-scholen, onder andere via de STO-regio’s en via Leren voor Morgen. Op deze wijze worden zij in staat gesteld om mee te leren en hoeven zij deze investering niet of in mindere mate opnieuw te doen.

Achtergrond

Dit project wordt ontwikkeld in het kader van het Circular Skills Programma van de coöperatie Leren voor Morgen, werkpakket 2 (Uitvoering). Binnen werkpakket 2 sluit het plan aan bij de volgende twee aspecten van de Whole School Approach:

a) Opleidingsherziening (Curriculum) en

b) Beroepspraktijk (Omgeving).

schema circulaire economie

Neem contact op