Young Innovators 2020

logo Young Innovators

Tijdens het Young Innovators Programma 2020 staat systeemverandering opnieuw centraal. Voor het begrijpen en toepassen van systeemverandering en -innovatie zijn vaardigheden zoals interdisciplinair denken, systeemanalyse en complexe probleemoplossing van groot belang. Deze zullen worden getraind door middel van canvassen uit de Visual Toolbox for Systems Innovation van EIT Climate-KIC.

In het najaar van 2020 worden deze tools ingezet binnen en buiten curricula op scholen, om actuele klimaatcasussen vanuit bedrijven, organisaties en gemeenten te onderzoeken en op te lossen. Het programma zal dit jaar niet alleen in de regio Utrecht maar ook in andere regio's in Nederland worden georganiseerd. Tijdens dit unieke en experimentele onderwijsprogramma in 2020 kunnen maar liefst 600 scholieren hun kans grijpen. Ze kunnen de uitdaging aangaan binnen een actiegerichte en ondernemende leeromgeving, om hun casussen te analysen en hun innovatieve oplossingen uit te werken. Ze worden begeleid door coaches en experts uit het bedrijfsleven en duurzaamheidsveld.

Meer weten of aanmelden?

Informatie voor scholen

Het Young Innovators Programma is kosteloos en kan worden uitgerold als onderdeel van het schoolrooster (klas 4-6 havo/vwo), (buitenschools) talentprogramma, technasiumopdracht of als onderdeel van een activiteitenperiode.

Bent u benieuwd naar dit programma en overweegt u om met uw school of klas(sen) mee te doen? Wij komen graag met u en uw school kennismaken.

Informatie voor bedrijven en organisaties

Als professional deelnemen aan het Young Innovators programma heeft ook toegevoegde waarde voor uw bedrijf of organisatie. Samen met u formuleren we een duurzaamheids- of klimaatcasus vanuit systeemdenken-perspectief. Dit proces verdiept uw inzicht in innovatiedilemma's en hoe hiermee om te gaan op zowel abstract als praktisch niveau. Daarna zullen we uw casus tijdens het Young Innovators programma laten onderzoeken door scholieren. Hierbij maken ze gebruik van de Visual Toolbox for Systems Innovation.

Met de deelname van uw bedrijf of organisatie aan Young Innovators kunt u deel worden van een netwerk van innoverende bedrijven en organisaties. Vrumona, Habitoo, Blue Terra, Utrecht Natuurlijk, Rathenau Instituut en Tiny House 4 Amersfoort gingen u al voor! 

Hebt u belangstelling voor een kennismakingsgesprek of wilt u uw school of bedrijf aanmelden? Neem contact met ons op via het formulier onderaan deze pagina!

Ecosysteem

Tijdens het Young Innovators Programma werken we samen in een professioneel ecosysteem: scholen, bedrijven, organisaties en gemeenten nemen deel aan het Young Innovators, waarbij onderlinge uitwisseling gestimuleerd wordt. Dit draagt bij aan een langdurig effect van het programma. Ecosysteempartners worden betrokken in verschillende vormen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma (bijvoorbeeld door het insturen van bedrijfscasussen), in de uitvoering (bijvoorbeeld begeleiding tijdens de Young Climathons) en in de evaluatie.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma 2020 bestaat uit drie delen:
    1. School Innovators workshops op scholen (september en oktober): vier 2-uurs lessen met een algemene introductie over klimaat en innovatie, uitleg over canvassen (als visuele en participerende techniek) en uitdagingen uit het bedrijfsleven. In september en oktober 2019 voerden vier scholen in Bilthoven, Zeist en Utrecht het programma al uit. In 2020 is er ruimte voor 20 klassen op 8 scholen.
    2. Young Climathons: na School Innovators organiseert Stichting Technotrend drie Young Climathons in de omgeving van de scholen. Deze vinden eind oktober en begin november plaats. Een Young Climathon is een soort 'snelkookpan' waarin in hoog tempo leerlingenteams de klimaatuitdagingen oplossen door middel van de canvassen. Ze pitchen hun oplossingen aan een jury. Download hier een infosheet over de Climathons van 2019.
    3. Young Greenhouse (november en december): een coachingtraject voor tien gemotiveerde teams om hun winnende ideeën verder uit te werken en te pitchen voor echte stakeholders.

Dit project is onderdeel van het Young Innovators Programma van Stichting Technotrend.

Lees meer over de ervaringen van Young Innovators in 2019 in Young Innovators op weg naar Young Climathons

Jongere demonstreert voor Our Future

Neem contact op