Young Innovators 2020

logo Young Innovators

Tijdens het Young Innovators Programma 2020 staat systeemverandering opnieuw centraal. Voor het begrijpen en toepassen van systeemverandering en -innovatie zijn vaardigheden zoals interdisciplinair denken, systeemanalyse en complexe probleemoplossing van groot belang. Deze zullen worden getraind door middel van canvassen uit de Visual Toolbox for Systems Innovation van EIT Climate-KIC.

In het najaar van 2020 worden deze tools ingezet binnen en buiten curricula op scholen, om vernieuwende oplossingen op actuele klimaatvraagstukken uit bedrijven, organisaties en gemeenten te ontwerpen. Het programma zal dit najaar uitbreiden naar Amersfoort, Amsterdam, Delft, Den Haag en Rotterdam. Tijdens dit unieke en experimentele onderwijsprogramma in 2020 kunnen maar liefst 800 scholieren hun kans grijpen. Ze kunnen de technische en sociale uitdagingen aangaan binnen een actiegerichte en ondernemende leeromgeving. Ze worden begeleid door coaches en experts uit het bedrijfsleven en duurzaamheidveld.

Aanmelden

Heb je interesse om als school aan het project mee te doen?

Mail naar projectcoördinator Annemarie Voorsluys.

Bevindt je school zich niet in een van de genoemde steden, maar heb je wel interesse in deelname in het jaar 2021? Stuur dan ook een mail naar Annemarie!

Informatie voor bedrijven en organisaties

Heeft u interesse om met uw bedrijf een rol te vervullen door een casus in te brengen en leerlingen te begeleiden bij het vinden van oplossingen? Bezoek dan onze partnerpagina.

Onderwijsprogramma

Het Young Innovators Programma is kosteloos en kan worden uitgerold als onderdeel van het schoolrooster (klas 4-6 havo/vwo), (buitenschools) talentprogramma, technasiumopdracht of als onderdeel van een activiteitenperiode. Het onderwijsprogramma 2020 bestaat uit drie delen:

1. School Innovators in september en oktober: vier 2-uurs lessen met een algemene introductie over klimaat, systemen en socio-technische klimaatuitdagingen.
2. Young Climathons: na School Innovators organiseert Stichting Technotrend Young Climathons in de omgeving van de scholen. Deze vinden eind oktober en begin november plaats. Een Young Climathon is een soort 'snelkookpan' waarin in hoog tempo leerlingenteams de klimaatuitdagingen oplossen door middel van de canvassen. Ze pitchen hun oplossingen aan een jury. Download hier een infosheet over de Climathons van 2019.
3. Young Changemakers (november en december): een coachingtraject voor tien gemotiveerde teams om hun winnende ideeën verder uit te werken en te pitchen voor echte stakeholders.

Docententraining (online)

Docenten kunnen ervoor kiezen om School Innovators zelf uit te voeren of onder begeleiding van Stichting Technotrend. Op 8, 15 en 17 september van 15:00-16:30 vinden er weer online docententrainingen plaats. Deze trainingen gaan over de opzet en lesmaterialen van het programma. Ook kunnen gastdocenten van Stichting Technotrend de lessen verzorgen.

Ecosysteem

Tijdens het Young Innovators Programma werken we samen in een professioneel ecosysteem: scholen, bedrijven, organisaties en gemeenten nemen deel aan het Young Innovators, waarbij onderlinge uitwisseling gestimuleerd wordt. Dit draagt bij aan een langdurig effect van het programma. Ecosysteempartners worden betrokken in verschillende vormen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma, door het insturen van bedrijfscasussen en/of in de uitvoering, bijvoorbeeld als begeleider tijdens de Young Climathons en in de evaluatie.

Meer informatie?

Meer over de achtergrond van dit programma is te vinden op de internationale website van Young Innovators.

Lees meer over de ervaringen van Young Innovators in 2019 in Young Innovators op weg naar Young Climathons

Young Innovators in Europa

Young Innovators speelt zich af in verschillende Europese landen, maar ook daarbuiten. Wil je graag meer lezen? Kijk voor meer informatie op de internationale website van Young Innovators.

Dit project is een uitvoering van het Young Innovators Programma van Stichting Technotrend. Young Innovators wordt mede mogelijk gemaakt door Utrecht Natuurlijk, Hoogheemraadsschap De Stichtse Rijnlanden, K.F. Heinfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.

logo Utrecht Natuurlijk  logo Stichtse Rijnlanden 

logo Cultuurfonds  logo KFHeinfonds   logo EIG Climate-KIC

 

 

Jongere demonstreert voor Our Future

Neem contact op