Young Innovators op weg naar Young Climathons

logo Young Innovators

15 oktober 2019 - De Young Innovators zijn volop in actie! Op ISU (Utrecht) en De School van HIP (Bilthoven) zijn de School Innovator lessen in de afrondende fase. Op het Christelijk Lyceum in Zeist en het Utrechtse St. Bonifatius College worden de lessen gedurende oktober gegeven.

In de School Innovator lessen volgen scholieren vier inspirerende lessen over systemische innovatie, gebaseerd op de filosofie van EIT Climate-KIC. Volgens deze filosofie is klimaat een bijzonder complex systeem en is het noodzakelijk om al vanaf jonge leeftijd bewustwording te creëren over de centrale uitdaging van klimaatverandering.

Systemische innovatie

Wat is nu eigenlijk innovatie binnen dit klimaatsysteem en hoe geef je hierover les op middelbare scholen? In de lessen wordt het klimaatsysteem vergeleken met andere systemen, bijvoorbeeld je lichaam. Alle losse organen en de bloedbanen daartussen zijn verbonden met elkaar. Wanneer je een onderdeel verandert, heeft dat groot effect op het systeem. Deze elementen zijn inter-afhankelijk, wat betekent dat zij met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

Het klimaatsysteem is niet alleen ecologie, maar er spelen ook sociale, technische, politieke en financiële elementen een rol. Wanneer je in het klimaatsysteem vernieuwingen wilt aanbrengen, is het belangrijk om rekening te houden met het onderliggende probleem, de betrokkenen, de technische uitdagingen, de kosten en baten, enzovoorts.

Deze relaties zijn complex. Stapsgewijs gaan de scholieren aan de slag om deze elementen te onderzoeken. Hiervoor zijn er visuele modellen, zogenoemde 'canvassen', die helpen om de juiste vragen te stellen bij elke stap en de verschillende inter-afhankelijke elementen in beeld te brengen.  

Naast het leren over systemische innovatie oefenen leerlingen ook met klimaatcasussen. Op ISU is bijvoorbeeld een oefencasus behandeld over het gebruik van zonne-energie door eigenaren van monumentale gebouwen, die geen geschikte daken voor zonnepanelen hebben. Hoe kunnen zij gaan samenwerken met eigenaren van geschikte panden? Op De School van HIP is duurzame mode en elektrisch rijden onderzocht.

Young Climathons

Om de lessenserie af te sluiten en de kennis over systemische innovatie toe te passen, organiseert Stichting Technotrend de Young Climathons. Deze zijn

Een Young Climathon is een eendaagse 'hackaton' waarin scholierenteams aan de slag gaan met échte klimaatcasussen van organisaties en bedrijven: Utrecht Natuurlijk, Tiny House 4 Amersfoort, Over Morgen, Rathenau Instituut, Blue Terra en Vrumona.

Meer weten?

Volg ons op social media of benader ons via het contactformulier! Download hier een infosheet over de Climathons.

Young Innovators wordt mede mogelijk gemaakt door Utrecht Natuurlijk en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

logo UNlogo Stichtse Rijnlanden

Klimaatdemonstrerende scholieren

Neem contact op