Inclusieve energietransitie in Kanaleneiland: met lokale banen energiearmoede bestrijden

In het schooljaar 2022-2023 werkt Stichting Technotrend samen met partners Energie-U, Energiebox Utrecht,  Wijkcoöperatie Kanaleneiland, de Beroepentuin en Herman Brood Academie in de Utrechtse wijk Kanaleneiland aan een project dat het doel heeft om energiearmoede te bestrijden en tegelijk veel verschillende duurzame effecten beoogt te krijgen.

Energieklussers

In een traject van 2 jaar, van 2022-2024 zetten de projectpartners een energieklussendienst op. Hiervoor worden werkzoekenden uit de wijk benaderd en opgeleid. Er is plaats voor enkele tientallen werkzoekenden. Tijdens  hun opleiding zullen ze onder meer kennismaken met het energiebesparings- en werkgelegenheidsproject Energiebox, dat hiervoor wordt versterkt en extra toegankelijk gemaakt.

De klussers in opleiding zullen met de Energiebox energiebesparende maatregelen uitvoeren bij gezinnen en woningen in de wijk. Enkele deelnemers worden opgeleid tot energieconsulent. Zij leren tijdens de opleiding hoe ze energiebesparingsadviezen kunnen geven aan wijkbewoners. Dit verhoogt de bestrijding van energiearmoede bij een doelgroep die gewoonlijk niet gemakkelijk aan energie- of duurzaamheidsinitiatieven deelneemt. Hiermee levert het project ook een bijdrage aan de participatie in de energietransitie.

Tekorten verminderen

Een van de aanleidingen voor dit project is dat er al vele jaren meer vraag naar technisch opgeleiden is dan het aanbod van werkzoekenden, dat vooral wordt gevoed vanuit de technische opleidingen op het niveau van VMBO en MBO. Tegelijk zijn er mensen die op een afstand van de arbeidsmarkt staan, waarvan een deel kan worden opgeleid om de tekorten te verminderen. De actuele noodzaak tot energiebesparing en bestrijding van energiearmoede gaven aanleiding om de verschillende doelen tot een gecombineerd opleidingstraject te ontwikkelen.

Dit project is nauw gerelateerd aan het Werktraject Energietransitie Kanaleneiland, dat door dezelfde partners wordt uitgevoerd.

Doelen

De doelen van dit project zijn

  • energiearmoede bestrijden
  • het tekort aan technisch geschoolden in de energietransitie te verminderen,
  • mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt uit de achterstandswijk Kanaleneiland een kans te bieden tot werkzame participatie in de verduurzamende samenleving,
  • de participatie in de energietransitie aan te jagen en
  • meer buurtbewoners te laten deelnemen aan energiebesparende initiatieven.

IRIS PO-VO

Dit project is onderdeel van een innovatieve totaalaanpak van Stichting Technotrend en partners, die het formele (PO-VO-MBO) en informele onderwijs (werktrajecten en kennismakelaars) gebruikt als katalysator voor een inclusieve energietransitie. De aanpak komt voort uit het IRIS PO-VO project dat loopt in 2018 – 2023 en op het actieonderzoek Scholen als energieambassade in de wijk dat Stichting Technotrend in 2018-2019 uitvoerde.

Overige partners

Dit project is mogelijk door de ondersteuning van Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en Instituut GAK.

logo provincie Utrecht   logo instituut GAK

logo gemeente utrecht  

 

energiebox

Neem contact op