Actie-onderzoek Scholen als Energie-ambassade in de Wijk

Actieonderzoek naar het versnellen van de energietransitie door energiecampagnes van scholieren en door een rol van scholen als duurzame hub in de wijk.

Stichting Technotrend, TU Delft en Energie-U voeren in 2018 en 2019 gezamenlijk een onderzoek uit over de rol van scholen in de energietransitie. Doel van het onderzoek is om een effectieve aanpak te vinden om scholen als ‘energieambassade’ te laten fungeren in hun wijk. In dit onderzoek krijgen leerlingen een actieve rol in het project. Zij versterken de energietransitie door bij te dragen aan wijkinitiatieven en doen bijvoorbeeld mee aan het programma ‘Energy Challenges’, waarbij leerlingen van verschillende scholen tegen elkaar strijden om de beste energiecampagne. Tijdens de uitvoering van dit programma worden leerlingen bewust gemaakt van hun eigen energieverbruik én worden zij uitgedaagd om medeleerlingen, ouders en bewoners uit de wijk te betrekken bij hun acties. Dit is een vorm van onderzoekend leren, waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan om hun school en wijk te verduurzamen.

Door in twee jaar op acht scholen met elkaar te gaan experimenteren, wordt onderzocht op welke wijze scholen het best aan de energietransitie in hun wijk kunnen bijdragen.

Dit project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.  Verschillende andere partners dragen bij aan de uitvoering van het project.

logo Topsector Energie

 

 

 

 

Download het informatieblad voor scholen over het project.

Download het algemene infoblad over het project.

De publieke samenvatting van het project is terug te vinden op de website van de Topsector Energie.

Andere publicaties zijn te vinden op de website TU Delft (Scholen als energieambassade) , de website van UNETO-VNI (Scholen als energieambassade) , de website van de Hogeschool Utrecht (Scholen als energieambassade), de website van 020 2025 (Scholen als energieambassade) en de digitale nieuwsbrief van Voordorp Vooruit (opent pdf).

kinderen bij schoolverwarming

Neem contact op