Didactiek van de Hoop: Onderzoek

 

Onderzoek

Er zijn twee onderzoeksprojecten waarvoor wij docenten zoeken:

  1. Uittesten en doorontwikkelen van de "Didactiek van de Hoop" werkvormen
  2. Onderzoek naar de ontwikkeling van de houding van leerlingen in de loop van een schooljaar

 

Onderzoek 1: Uittesten en doorontwikkelen van de werkvormen

De ‘Didactiek van de Hoop’ werkvormen zijn ontwikkeld door docenten en vakdidactici. Ze zijn tot nu toe alleen nog kleinschalig getest in de praktijk. De Universiteit Utrecht en Stichting Technotrend zijn benieuwd hoe leerlingen leren tijdens het uitvoeren van de werkvormen, hoe docenten en leerlingen de lessen ervaren, en hoe de werkvormen verder verbeterd kunnen worden. 

We zijn daarom op zoek naar aardrijkskunde docenten die één of meerdere ‘Didactiek van de Hoop’ werkvormen willen uittesten in een of meerdere havo of vwo klassen (zie de doelgroep bij de beschrijving van de werkvormen onder ‘lesmaterialen’). 

Je kunt zelf aangeven welke werkvorm je wil uitvoeren. De werkvorm wordt bij voorkeur in de eerste helft van schooljaar 2023-2024 uitgevoerd, maar het kan eventueel ook in het voorjaar van 2024. 

Het is aan te raden om vooraf de (kosteloze) trainingsdag te volgen. Als de data van de trainingsdag niet uitkomen, kunnen we er ook voor kiezen om de werkvorm(en) vooraf gezamenlijk door te nemen.

Je voert de werkvorm zelf uit in één of meerdere klassen, indien gewenst (en als het uitkomt) met ondersteuning van een van de onderzoekers. Tijdens de uitvoering zal een van de onderzoekers observaties uitvoeren. Achteraf willen we graag enkele leerlingen interviewen en de werkvorm met je nabespreken.

Er wordt GEEN persoonlijke data verzameld (naam, geboortedatum, etc) die herleid kan worden tot individuele leerlingen. De data verzameling is volledig anoniem. Bij sommige lessen zouden we graag video-opnames maken. Deze opnames zullen we analyseren en direct daarna weer verwijderen. Zie deze link voor meer informatie over de opslag van data en de omgang met de privacy van docenten en leerlingen.

 

Onderzoek 2: Ontwikkeling van de houding van leerlingen

Hoe verandert de houding van leerlingen t.a.v. klimaatverandering in de loop van hun adolescentiefase? Waarom verandert dit bij sommige leerlingen wel, en bij andere leerlingen niet? En wat is de invloed van lessen over klimaatverandering of een projectweek over duurzaamheid op de ontwikkeling van de houding t.a.v. klimaatverandering? Of vormt niet zozeer onderwijs maar andere gebeurtenissen (bv een nieuwsbericht of een gesprek met familie of vrienden) de trigger tot verandering van de houding? 

De Universiteit Utrecht en Stichting Technotrend onderzoeken dit door in schooljaar 2023-2024 op drie momenten een enquête af te nemen in een of meerdere havo or vwo klassen: aan het begin van het schooljaar, halverwege het schooljaar, en aan het eind van het schooljaar. Het leerjaar maakt niet uit. We zijn vooral op zoek naar docenten die in een of meerdere klassen lessen gaan geven die gekenmerkt kunnen worden als ‘hoopvol transformatief onderwijs’, zoals de lessen op deze website (zie “lesmaterialen”). Deelname aan dit onderzoek is natuurlijk een mooie gelegenheid om erachter te komen wat nou echt het effect is van jouw onderwijs. 

De enquête kan afgenomen worden op laptops of PC’s. De enquête bevat vragen over de overtuigingen en gevoelens t.a.v. klimaatverandering, en bereidheid om duurzaam te handelen. Ook bevat de enquête vragen of hun houding ten aanzien van klimaatverandering afgelopen maanden is veranderd, en zo ja, wat daarop van invloed is geweest. 

Om deze data te kunnen verzamelen, is toestemming van de leerling (voor leerlingen ouder dan 16 jaar) of toestemming van de ouders (voor leerlingen onder de 16 jaar) nodig. Dit geven zij eenvoudig via het ondertekenen van een formulier. De onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Stichting Technotrend kunnen de docent helpen bij het uitdelen en inzamelen van de formulieren. Meer informatie de opslag van data en het omgaan met de privacy van leerlingen kun je vinden via deze link.

 

Deelnemen? Meer informatie? Vragen?  

Je kunt je opgeven voor één of beide onderzoeken door een mail te sturen naar Tim Favier (t.t.favier@uu.nl). Ook is er de mogelijkheid om het online info-uurtje bij te wonen. Daar krijg je meer informatie en kun je vragen stellen. Het online vragenuurtje is op de volgende data:

  • datum 1 (meld je hier aan, dan krijg je een Teams link)
  • datum 2 (meld je hier aan, dan krijg je een Teams link)
  • datum 3 (meld je hier aan, dan krijg je een Teams link)

datum 4 (meld je hier aan, dan krijg je een Teams link)

Neem contact op