Didactiek van de Hoop: Lesmaterialen

 

Lesmaterialen

De Universiteit Utrecht en Stichting Technotrend hebben samen met aardrijkskundedocenten en vakdidactici een aantal hoopgevende werkvormen (door)ontwikkeld over klimaatverandering. De meeste lesmaterialen zijn toepasbaar op verschillende niveaus en in verschillende leerjaren. Je kunt de complexiteit bepalen door meer of minder informatie aan te bieden, en door in de nabespreking diep of juist minder diep op de inhoud in te gaan.

  • Waar sta je?
  • Serious game
  • Jouw schoolomgeving
  • Tijdlijnen voor Nederland
  • Reisgids van de toekomst
  • Museum van de toekomst

 

 

 

 

Neem contact op