Zuid-Hollandse Young Climathon over water en klimaat

logo EIT Climate-KIC en EU

De derde #YoungClimathon in 2020 vond op 16 november plaats in de regio Den Haag/Delft. Meer dan 200 leerlingen van twee middelbare scholen, International School The Hague en Grotius College Delft, stortten zich op klimaatuitdagingen van duurzame ondernemers in de regio. De rode draad op deze dag was de aanpassing van ons waterbeheer aan de klimaatverandering. De leerlingen zagen oplossingen in het nudgen, duwtjes geven, van consumenten en bedrijven, door winkelopstellingen en financiële voordelen.

Waterberging

Hoe vangen we water efficiënt op en hoe krijgen we buurtbewoners in beweging hiervoor? Dat was de vraag van TonTon Regenton. Volgens de jury kwam de beste oplossing hiervoor van een team dat bedacht om plan Young Climathonregenwaterafvoer op pleinen en straten te koppelen aan grote ondergrondse regentonnen. Hiermee zouden we overstromingen kunnen opvangen en veel drinkbaar (zoet) water kunnen sparen. Met belastingvoordelen van de overheid en sponsoring van bedrijven en investeerders die iets duurzaams willen doen, zouden deze regentonnen betaald kunnen worden.

Waterpolitiek

Nina Valin, onderzoeker van New Wave Next Water Governance, vroeg de leerlingen: hoe ga je om met de verschillende waterbelangen van boeren (het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevordert de productie), de natuur (zo min mogelijk pesticiden) en de consument (goedkoop voedsel versus biologisch en duur voedsel)?
Een team van vier leerlingen van de Internationale School bedacht dat supermarkten duurzame producten goedkoper moeten verkopen dan onduurzame producten, zodat consumenten kiezen voor duurzame producten. Dat is volgens hen nodig om voldoende schoon water voor mens, dier en plant beschikbaar te houden.

Wateroplossingen in de stad

De derde vraag kwam van Rotterdams Weerwoord en ging over wateroplossingen in de stad. Het team van de Smart Sustainablists koos voor nudging, dat is consumenten kleine duwtjes geven om duurzaam te kiezen. De opstelling in de winkel, verpakkingen en spaarzegels voor duurzame producten kunnen volgens hen onze woningen steeds duurzamer maken.

Young Climathon

Een Young Climathon is een soort 'snelkookpan' waarin leerlingenteams binnen een dag in hoog tempo klimaatuitdagingen van bedrijven oplossen. Ze pitchen hun oplossingen aan een jury.

Young Climathons vormen het tweede deel van Young Innovators 2020. Dit is een programma van EIT Climate-KIC. Lees meer over de internationale Young Climathons.

Deze Young Climathon wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818.

logo Fonds 1818

Rotterdam in het water, oude tekening

Neem contact op