Ester Klein Hesselink

Projectmedewerker

Ester werkt officieel sinds juni 2022 als projectmedewerker bij Stichting Technotrend, maar hierin viel een lange pauze, omdat ze met de fiets de rivier de Rijn naar de oorsprong in Zwitserland heeft gevolgd. Echt actief bij Stichting Technotrend is ze sinds oktober 2022. Ze werkt aan de Climate Action Academy in de fashion/mode-opleidingen in het MBO en aan Impact-onderzoek naar de projecten van Stichting Technotrend.

Als stage-opdracht in haar studie heeft ze een natuurweek voor middelbare scholieren ontwikkeld en uitgevoerd.
“Als je zelf in de natuur leeft en daar allerlei dingen zelf moet maken, ga je echt waarderen en dankbaar zijn voor je spullen, je kleding en wat je eet.” Dat is in het kort Esters visie op de manier waarop mensen bewuster en duurzamer kunnen gaan leven.

Droomleeromgeving

Ester weet niet anders dan dat ze zuinig op de natuur wilde zijn. “Met mijn ouders ging ik graag mee naar lampenwinkels, want dan kon ik daar alle lichten uit doen omdat ik dat stroomverspilling vond,” vertelt ze lachend. Dat ze koos voor de studie bos- en natuurbeheer op de Universiteit Wageningen, past in dezelfde levenshouding. Ze koos de afstudeerrichting ecologie, “lekker buiten zijn en in het veld onderzoek doen”, maar ze gaf er een heel eigen draai aan. “Ik ben met scholen gaan onderzoeken wat eigenlijk een ‘droomleeromgeving’ is. Ik heb gekeken naar hoe we leren, naar ‘indigenous ways of learning’ en hoe we zouden leren vanuit onze natuurlijke zelf, los van het onderwijssysteem. Ik heb onderzocht hoe de gedroomde leeromgeving van jongeren, docenten en ouders eruit ziet.” Innerlijke motivatie, ruimte om zelf op onderzoek te gaan buiten de beperkingen van klaslokalen en lesprogramma’s zijn hierin belangrijke aspecten, ontdekte ze. “Dat heb ik verbonden aan het leren in en van de natuur, de niet-menselijke wereld. In mijn stage heb ik geprobeerd dat te realiseren. Ik heb een buitenlesprogramma ontwikkeld voor middelbare scholieren,” vertelt ze. “Ik nam ze mee de natuur in en leerde ze van de natuur te leren, de natuur als leraar te zien eigenlijk. Dat ging over eetbare planten, dierensporen en ook over indigenous leren door verhalen te vertellen. Dat vonden leerlingen heel verrassend.”

Mens en natuur samenwerken

De stage bracht haar ook naar een voedselbos op de universiteit. Daar geven vrijwillige studenten ‘ecoliteracy-lessen’ aan leerlingen van basisscholen. In die lessen leren ze bijvoorbeeld om het landschap te lezen. Ester: “Bij het voedselbos leerde ik veel over gezond voedsel, over hoe je een ecosysteem kunt creëren waarin mens en natuur samenwerken en waarin de natuur leidend is.”

Een van de vrijwilligers wees haar op Stichting Technotrend. De lessen over duurzaamheid en natuur wekten haar belangstelling. “Zo kwam ik hier terecht.”

Climate Action Academy

Met collega Floor werkt ze bij Stichting Technotrend aan de voorbereiding van de Climate Action Academy in de MBO-mode-opleidingen. “Nu ben ik vooral veel aan het bellen en mailen,” vertelt ze. Met als eerste resultaat deze maand een webinar waarin deelnemers met de Academy konden kennismaken en uitwisselen over de wensen en mogelijkheden van duurzame mode/fashion. Vijftien docenten en opleidingsmanagers van zeven verschillende scholen deden mee. Ze bleken heel enthousiast en ze willen graag hun opleiding en de school helemaal verduurzamen. Ze zijn blij dat wij van Stichting Technotrend hierin willen meedenken.
“Ik vind het een tof idee dat docenten en studenten samen gaan nadenken over duurzaamheid in hun opleiding. In mijn onderzoek heb ik gemerkt dat docenten en studenten eigenlijk nooit met elkaar praten over het curriculum. We willen het dichtbij onszelf brengen, kijken hoe de studenten er zelf mee te maken hebben en hoe je als persoon zelf actie kan ondernemen, te beginnen in de eigen opleiding.
De Climate Action Academy gaat uit vijf modules bestaan, die ze samen met de Duitse organisatie 2811 de komende maanden zullen ontwikkelen. De grote lijnen staan in de didactische traditie van Stichting Technotrend: Studenten krijgen kennis over duurzaamheid aangereikt aan de hand van onder meer video’s en tools en gaan aan de slag met opdrachten, challenges en een Climathon waarmee ze leren het voor hun eigen situatie toe te passen. Het is de bedoeling dat het programma met studenten gaat draaien van april tot juni 2023.
Naast de Academy is ze net begonnen om samen met collega Liza een onderzoek op te zetten naar de impact van de projecten van Stichting Technotrend. Dat gaan ze in het voorjaar uitvoeren.

Parlement der Aardbewoners

Naast haar werk voor Stichting Technotrend is ze haar lesprogramma verder aan het ontwikkelen. Ze volgt nog steeds cursussen over leven in en met de natuur, waar ze allerlei technieken leert, zoals vuur maken, manden vlechten, alle zintuigen gebruiken en leven van wat het bos te bieden heeft. “Ik leer ervan hoeveel je met de natuur kunt, maar ook hoeveel tijd het kost om dat te doen. Dat maakt me bewust en dankbaar voor wat de natuur allemaal te bieden heeft.”

In haar lesprogramma, dat ze ‘Parlement der Aardbewoners’ heeft genoemd, gaat ze dit ook delen. Dit lesprogramma wil ze op meer scholen gaan geven.

foto Ester

Neem contact op