Climate Action Academy duurzame mode in het mbo

Door de groei van de fast fashion in de afgelopen decennia behoort de textiel- en kledingindustrie wereldwijd tot de top 3 van meest vervuilende industrieën. Daarnaast zijn onder meer de werk- en leefomstandigheden van productiewerkers vaak minimaal en verdwijnt een substantieel deel van de geproduceerde kleding ongebruikt als afval of wordt het verbrand.

Arjen Lubach legt dit uit.

Er ontstaan steeds meer initiatieven en draagvlak onder consumenten voor Circulaire mode en textiel om deze impact te verminderen.

Vanaf najaar 2022 tot eind 2023 ontwikkelen Stichting Technotrend en de Duitse sociale organisatie 2811 samen met MBO-opleidingen Mode/Fashion een Climate Action Academy duurzame mode voor docenten en studenten. Het doel is om duurzaamheid op een actiegerichte en interdisciplinaire wijze in de opleiding te verwerken. Hiermee komt het project tegemoet aan de groeiende behoefte in de sector en de opleidingen om te werken aan duurzame mode.

Het hoofddoel van het project is het versterken van de changemaker-vaardigheden en -acties van jongeren en professionals in beroepsopleidingen mode door het ontwerpen en implementeren van een Climate Action Academy duurzame mode. Het resultaat zal een positief effect hebben op het tegengaan van klimaatverandering.

Partners gezocht

Aan de ontwikkeling van de Climate Action Academy duurzame mode kunnen drie Nederlandse opleidingen en drie Duitse opleidingen deelnemen. Voor dit project zoeken we drie MBO-scholen/ROC's die fashion-opleidingen aanbieden. Deelname is daarmee interessant voor scholen die ...

 • Innovatieve, circulaire en duurzame businessmodellen in hun opleidingen willen verwerken
 • Interesse in duurzaamheid van hun studenten willen faciliteren
 • Docenten handvatten willen bieden om over duurzaamheid les te geven
 • Hun opleiding willen verduurzamen.

Deelname houdt in:

1. Doorlopen van de Climate Action Academy voor duurzame mode onder begeleiding. Het programma bestaat uit vijf online modules, die wekelijks worden aangeboden. Het programma zal in totaal 20-25 uur in beslag nemen.

 •     Module 1: begrip van de klimaatcrisis
 •     Module 2: trends in duurzaamheidseducatie en toepassing op de mode-industrie
 •     Module 3: educatieve tools en activiteiten
 •     Module 4:  jouw visie op duurzame mode 
 •     Module 5: opvolging.

2. Deelnemen aan de co-creatie van de Climate Action Academy duurzame mode in de vorm van focusgroepen en interviews.

3. Deelname aan een Young Climathon.

 • Tijdens een Young Climathon gaan leerlingen gedurende een hele dag aan de slag met een challenge van een echte opdrachtgever, vaak een lokale organisatie uit de mode-sector.

4. Toegang tot (les)materialen bij de module duurzame mode.

Deelname levert op:

 1. Uitwisseling van kennis en ervaringen tussen deelnemende MBO opleidingen
 2. Meer future proof onderwijs: implementatie van duurzame business modellen in opleiding
 3. Programma wordt relevant gemaakt voor de realiteit van jouw opleiding door co-creatie
 4. Activering van studenten 
 5. Ontwikkelen skills docenten
 6. Behalen duurzaamheidsdoelstellingen.

Belangstelling?

Belangstellende scholen/opleidingen kunnen zich aanmelden bij: 
Ester Klein Hesselink

mud jeans label

Neem contact op