Young Innovators Programma

logo Young Innovators Climate KIC met EU-vlag

Het Young Innovators Programma van EIT Climate-KIC daagt jongeren in de bovenbouw havo/vwo uit om vernieuwende oplossingen te ontwerpen voor lokale klimaatuitdagingen. Door middel van drie activiteiten leren jongeren om te gaan met de complexiteit van de klimaatuitdagingen. Ze leren hierin systeemdenken toe te passen. Deze uitdagingen komen vooral uit het bedrijfsleven, wat jongeren stimuleert om ondernemend te leren werken. Young Innovators past binnen verschillende vakken, schoolprojecten en O&O trajecten.

Young Innovators valt binnen Education for Sustainable Development en heeft als doel om duurzaamheid in het onderwijs te integreren en vaardigheden zoals interdisciplinair denken, systeemanalyse en complexe probleemoplossing aan te jagen. Hierin is samenwerking tussen scholen, bedrijven, organisatie en gemeenten van belang om een blijvend effect te creëren.

Young Innovators in 2021

In 2021 voeren we dit programma voor de derde keer uit. Lees er meer over op Young Innovator Programma 2021.

jongere demonstreert voor Our Future
In contact met een echte opdrachtgever voelen de leerlingen zich serieus genomen. Hierdoor stijgen ze boven zichzelf uit.
Maarten van Deursen
Hoofd Educatie en Projecten, Utrecht Natuurlijk

Lesmateriaal

Tijdens Young Innovators worden canvassen gebruikt uit de Visual Toolbox for Systems Innovation van EIT Climate-KIC. Deze zijn aangepast om in het voortgezet onderwijs te worden gebruikt als logische methode voor probleemoplossing bij verschillende uitdagingen binnen en buiten het curriculum. De tools creëren een actiegerichte leeromgeving en moedigen innovatief en ondernemend denken aan.

Young Innovators Programma binnen en buiten scholen

Young Innovators bestaat uit drie activiteiten die zich ieder najaar afspelen op scholen en externe locaties. In de maanden september en oktober worden vier School Innovators lessen op scholen gegeven over klimaat, systemen en socio-technische uitdagingen. Eind oktober of begin november vindt er een Young Climathon plaats. Tijdens dit evenement presenteren bedrijven en organisaties (casushouders) hun klimaatvraagstukken. De scholieren werken een hele dag aan oplossingen en gebruiken hiervoor de canvassen.

 

still uit promo young innovators
Bekijk de ervaringen van en met Young Innovators in 2020

De scholieren mogen uiteindelijk hun ideeën pitchen aan een jury. De beste en meest gemotiveerde teams mogen meedoen aan een vervolgtraject Young Changemakers, waar zij onder begeleiding van coaches hun ideeën mogen uitwerken tot echte initiatieven.

Het programma kan door docenten zelf óf door gastdocenten en begeleiders van Stichting Technotrend worden uitgevoerd. Stichting Technotrend verzorgt trainingen, lesmaterialen (inclusief canvassen) en de casussen. Het programma kan worden ingericht naar wens van de school. De canvassen kunnen bijvoorbeeld worden toegepast op bestaande vakinhoud van o.a. aardrijkskunde, maatschappijleer, economie en biologie.

Young Innovators in Europa

Young Innovators speelt zich af in verschillende Europese landen en ook buiten Europa. Wil je graag meer lezen? Kijk voor meer informatie op de internationale website van Young Innovators. Of bekijk de video over Young Innovators van Climate-KIC (Engels gesproken).

Het Young Innovators programma wordt ondersteund door EIT Climate-KIC.

logo EIT Climate-KIC met EU-vlag

 

Belangstelling of vragen?

Meer weten over het onderwijsprogramma en de onderwijsdoelen, wilt u een bedrijfscasus insturen, uw school aanmelden of op een andere manier meedoen? Mail naar projectcoördinator Annemarie Voorsluys.

Bevindt je school zich niet in een van de genoemde steden, maar heb je wel interesse om in het jaar 2021 mee te doen? Mail dan ook naar Annemarie of neem contact met ons op via het formulier hieronder!

Meer weten over de Young Innovators Programma ? Neem contact op!

Neem contact op