Young Innovator Programma

Education for Sustainable Development komt steeds meer voor in onderwijsprogramma’s, maar veel middelbare scholen missen nog steeds de juiste vaardigheden om een klimaatneutrale levensstijl over te brengen en denkwijzen voor effectieve klimaatinnovatie te stimuleren, zoals interdisciplinair denken, systeemanalyse en complexe probleemoplossing. Dit klinkt moeilijk, maar gelukkig zijn er tools om dit te bevorderen.

Klimaatverandering zal een centrale uitdaging zijn tijdens de komende decennia. Daarom is het cruciaal om bewustwording te creëren en jonge mensen in staat te stellen om vanaf een jonge leeftijd te leren omgaan met fundamentele veranderingen en te innoveren voor effectieve klimaatoplossingen.

logo Climate-KIC

In 2017 en 2018 is het onderwijsprogramma Young Innovator Educational Programme (YIEP) (voorheen bekend als Green Innovation @ Schools) in verschillende Europese landen geïmplementeerd. In die jaren heeft Stichting Technotrend ook de eerste Young Climathons georganiseerd. De YIEP en de Young Climathons zijn beide onderdeel van het Europese programma Climate-KIC, Europa’s grootse public-private innovatie partnerschap gefocust op klimaat innovatie voor klimaatverandering, mitigatie en adaptatie.

In het Young Innovator Programma 2019 zullen deze tools in het najaar van 2019 worden ingezet op scholen in Amersfoort en Utrecht als experimentele leerervaringen die jonge mensen helpen in het systemisch denken over de huidige klimaatuitdagingen en hen in staat te stellen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Tools van de Visual Toolbox for Systems Innovation van Climate-KIC zijn aangepast om in het voortgezet onderwijs te worden ingezet als logische methode voor probleemoplossing bij verschillende uitdagingen. Deze tools kunnen worden gebruikt op scholen, binnen en buiten het curriculum, om een actiegerichte leeromgeving te creëren en om innovatief denken en een ondernemende mindset te bevorderen. Binnen het programma is er een triple helix samenwerking tussen scholen, bedrijven, organisaties en gemeenten, om een langdurig effect van het programma te creëren. Dit noemen wij het ecosysteem rondom het programma.

Ook zullen real life bedrijfscasussen worden gebruikt die klimaatuitdagingen weerspiegelen uit de lokale omgeving. Tijdens het Young Innovator Programma zullen scholieren deze casussen verder uitwerken en analyseren, om oplossingen te onderzoeken.

Belangstelling of vragen?

Lees meer over het Young Innovator Programma 2019.

Meer weten over het onderwijsprogramma en de onderwijsdoelen, wilt u een bedrijfscasus insturen, uw school aanmelden of op een andere manier meedoen? Neem contact met ons op via het formulier hieronder!

Meer weten over de Young Innovator Programma ? Neem contact op!

Neem contact op