Bouwkunde 2.0 bij MBO Utrecht

De opleiding Bouwkunde van MBO Utrecht wordt in samenwerking met Stichting Technotrend herzien. De partners onderzoeken van 2021 - 2023 hoe deze beter kan aansluiten op de vraag vanuit bedrijven en de snel veranderende beroepspraktijk. Actuele onderwerpen zoals de energietransitie krijgen tot nu toe weinig aandacht en deze worden steviger verankerd in het curriculum. Daarnaast wordt de samenwerking met het bedrijfsleven meer geïntegreerd in de opleiding. Naast stages zijn er straks ook regelmatige excursies naar lokale projecten, gastlessen en andere activiteiten onderdeel van de opleiding. Zo wordt de opleiding contextrijker.

Verbinden met bedrijfsleven en lokale initiatieven

Het nieuwe bouwkundeprogramma wordt voor, met én door het bedrijfsleven vormgegeven. Bedrijven kunnen het beste omschrijven wat een afgestudeerde bouwkunde student moet kennen en kunnen. Stichting Technotrend en MBO Utrecht zullen samen de verbinding leggen met innovatieve bedrijven die bezig zijn met verduurzaming en daar de behoeften ophalen. Het faciliteren van een vruchtbare samenwerking tussen docenten en bedrijven en vervolgens het helpen inpassen van de input vanuit de beroepspraktijk in het curriculum staan hierin centraal. Ook wordt er een verbinding gemaakt met duurzame bouwinitiatieven in de directe omgeving. Via o.a. het IRIS-project, het project Gasvrij Thuis en het renovatiesysteem ‘Inside Out’ is er veel moois om van te leren.

Projectplanning

In een periode van 1,5 jaar (september 2021-maart 2023) zal Stichting Technotrend MBO Utrecht met de opleiding bouwkunde ondersteunen. Dit begint met het ophalen van de behoeftes bij bedrijven. Op basis hiervan worden er kaders gemaakt. Deze worden daarna, samen met bedrijven en docenten inhoudelijk vormgegeven. In het schooljaar 2021–2022 worden praktijkopdrachten, excursies, gastlessen en/of gesprekken met rolmodellen ingepland en achteraf geëvalueerd bij docenten, bedrijven en studenten. Op deze manier wordt het curriculum iteratief gevormd. In het schooljaar 2022 -2023 wordt het nieuwe curriculum voor het eerst volledig geïmplementeerd.

Meer informatie

Mail voor meer informatie: Frank Goethals.

schetsboek bouwtekening

Neem contact op