Techcarrousel 'Banen in de energietransitie', Spaarne College, Haarlem

De duurzaamheidssector is een enorm belangrijke en groeiende sector voor de stad Haarlem, het is daarom belangrijk dat leerlingen inzicht krijgen in de beroepsmogelijkheden in dat werkveld.

Daarom organiseert Stichting Technotrend voor het Spaarne College het Techcarrousel, ‘werken in de energietransitie’. Het programma is ontwikkeld door Stichting Technotrend in samenwerking met Sterk TechniekOnderwijs (STO). Dit carrousel geeft leerlingen inzicht in het grote thema Energietransitie en geldt als loopbaanoriëntatie waarop leerlingen zelf een rol kunnen spelen in het verduurzamen van Haarlem.

Het Techcarrousel is een oriënterend techniekprogramma over de energietransitie voor alle leerlingen VMBO-2 Basis, Kader, GL en TL van het Spaarne College in Haarlem. Het wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2022. Ongeveer 11 lessen worden gegeven tussen 16 mei en 23 juni 2022. Daarnaast gaan de leerlingen verschillende excursies doen naar locaties waar de energietransitie concreet wordt gemaakt vanuit de werkvelden Bouw, Installatie en Hernieuwbare energie.

De lessen zijn praktisch en hebben een flink 'doe-gehalte'. De leerlingen op een leuke, praktische en uitdagende manier aan de slag met lessen op school, thuisopdrachten en excursies. Acht klassen (+/- 200 leerlingen) nemen deel aan dit programma, dat aansluit bij de NASK-vakken (scheikunde, natuurkunde).

Download de flyer over de TechCarrousel.

Bedrijven betrokken

Bij de uitvoering van het programma worden bedrijven in energietransitie betrokken voor de inbreng van praktische opdrachten, challenges en excursies. Ook het bedrijvennetwerk van STO (bijvoorbeeld Alliander, ENGIE, Installatie Werk Noord-Holland) en bouwpartijen, isolatiebedrijven, installateurs en laadpalenmonteurs worden betrokken.

Doel

Het doel van dit TechCarrousel-programma is om jongeren te helpen oriënteren op de technische profielen, in voorbereiding op hun profielkeuze. Het programma is onderdeel van een groter kader van activiteiten die als doel hebben om meer leerlingen op te leiden in technische richtingen en om dit onderwijs beter en actueler te maken. Het programma besteedt ook aandacht aan loopbaanmogelijkheden voor meisjes.

Inhoud programma

Het programma geeft de leerlingen een inkijk in de inhoud van energietransitie en bijbehorende beroepsprofielen. Als context voor deze oriëntatie is gekozen voor de transities naar een Duurzaam Haarlem en daarbinnen specifiek de energietransitie in de stad. Deze focus heeft tevens als doel dat het lesprogramma interessant, herkenbaar en leerzaam is voor alle leerlingen, inclusief leerlingen met geringe interesse in technische studies en beroepen. Door deze techniek in het onderwijs te integreren en vanuit nieuwsgierigheid en verwondering les te geven, stimuleren we interesse van leerlingen in duurzame technieken. Energieneutraal bouwen, gasvrije woningen, en toepassingen van duurzame energie hebben gevolgen voor de bouwers, timmermensen en installateurs die momenteel opgeleid moeten worden. In het lesprogramma bieden we leerlingen actuele kennis en praktijkervaring vanuit bedrijven en projecten. De leerlingen krijgen niet alleen inzicht in de energietransitie en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn, maar ontdekken tevens hun eigen talenten.

Het programma is inzetbaar of overdraagbaar op andere vmbo-scholen in regio IJmond/Zuid Kennemerland.

Sterk TechniekOnderwijs (STO)

Het programma is een Haarlemse versie van de Techcarrousel Energietransitie Amsterdam die Stichting Technotrend eerder samen met STO heeft uitgevoerd. De doelstelling van STO is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs op het VMBO. Als context voor deze oriëntatie is gekozen voor de transitie naar een duurzaam Haarlem en specifiek de energietransitie. Deze focus op Duurzaam Haarlem sluit aan bij de ambitieuze doelstellingen die de stad heeft gesteld en bij de bijbehorende uitdaging die de stad aan de jeugd wil meegeven. Deze focus heeft tevens als doel dat het lesprogramma interessant en leerzaam is voor alle leerlingen, inclusief leerlingen met geringe interesse in technische studies en beroepen. Dit lesprogramma verschaft VMBO-2 leerlingen inzicht in welke kant zij op kunnen in de toekomst met techniekopleidingen, welke banen er voor hen mogelijk in het verschiet liggen binnen de duurzaamheidssector in Haarlem en waar hun kwaliteiten liggen op dit gebied.

logo STO IJmond  logo gemeente Haarlem

leerlingen werken aan zonnepanelen

Neem contact op