Zwerfafval en afvalscheiding Eindhoven

Scholen zijn een belangrijke schakel in een transitie naar een schonere stad. Daarom wil de gemeente middels een gericht educatie-aanbod de jongeren bewust maken over de noodzaak van minder afval op staat, en het belang van het gescheiden inleveren van afval. De lessen uit dit educatief traject hebben als doel de leerlingen bewust te maken over afval en het nut van afvalscheiding en aan te sporen tot duurzaam gedrag. Daarbij heeft de gemeente de ambitie om afvaleducatie structureel op scholen in te bedden, de samenwerking tussen lokale partijen die zich inzetten voor aanpak van het afvalprobleem te versterken en ook inwoners in de omgeving van de school te bereiken en te betrekken om bij te dragen aan een schone en afvalvrije samenleving.

Het doel van de aangeboden educatieve programma’s is het bereiken van een vergroot bewustzijn en een positieve gedragsverandering onder leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen. Dit bewustzijn uit zich in een gevoel van verantwoordelijkheid ten aanzien van de leefomgeving, een vergroot bewustzijn van grondstoffen en het effect van zwerfafval op de leefomgeving en verbeterde afvalscheiding. De positieve gedragsverandering zorgt er vervolgens voor dat men bewuster om gaat met deze leefomgeving door het gedrag aan te passen.

In alle aangeboden lesprogramma’s wordt aandacht besteed aan de circulaire economie en welke rol men hierbinnen zelf kan invullen. Hierbij worden actuele voorbeelden uit de directe omgeving gegeven en wordt uitgegaan van het ’Afval is grondstof’ principe. Leerlingen krijgen hierbij praktische voorbeelden en worden uitgedaagd dit te verbinden aan de eigen ervaringen en/of het gedrag zoals ze dat nu vertonen. In de workshops wordt doorlopend de binding met deze thema’s benadrukt en wordt het belang van het bewust omgaan met grondstoffen doorlopend benoemd.

Binnenkort volgen de scholen waar de lessen worden gegeven

scholierenklimaatdemonstratie

Neem contact op