Wetenschap & Technologie Kanaleneiland Utrecht

In het schooljaar 2023-2024 gaan Globe College en Stichting Technotrend samen het lesprogramma Wetenschap & Technologie aanbieden aan basisscholen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

Programma

Het programma omvat:

  • 8 lessen van 90 minuten voor groep 7

In deze lessen gaan de leerlingen onder andere 3D-printen, maken kennis met de energiebox, leren over elektriciteit en warmte, en programmeren een robot.

  • 9 lessen van 90 minuten voor groep 8

In deze lessen gaan de leerlingen onder andere een ledlamp maken, programmeren een robot, leren over warmte, isolatie en zonne-energie.

Aanvullend op de lessen worden er W&T workshops gegeven. Deze worden in de ochtend van 9:00-12:00 uur op het Globe College gedaan en bevatten 4 korte workshops. Hier kunnen ze bijvoorbeeld duiken in de virtuele wereld met een VR-bril, leren hoe de bloeddruk wordt gemeten, maken kennis met microscopie of lasersnijden. Zo krijgen leerlingen inzicht in verschillende vormen van techniek en wetenschap en kunnen ze zich oriënteren op mogelijke vervolgopleidingen in het VMBO. 

Voor meer informatie download hier de flyer van dit programma.

Doelstellingen

  • Innovatief techniek-onderwijs aanbieden.
  • Leerlingen in contact brengen met technisch vervolgonderwijs.
  • Leerlingen meenemen in de energietransitie van de wijk.
  • Technische vaardigheden ontdekken en ontwikkelen.
  • Ouders betrekken bij het onderwijs en de energietransitie.

Dit aanbod vormt een volledig verzorgd programma inclusief materialen. De kosten zijn een kleine eigen bijdrage.

Belangstelling?

Neem contact met ons op via po@stichtingtechnotrend.nl .

Achtergrond

Dit project is een vervolg op het W&T-programma dat de afgelopen 5 jaar op Kanaleneiland is uitgevoerd. Voor dit programma heeft Stichting Technotrend samen met Utrecht Sustainability Institute een lesprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. Hierin komen thema's aan de orde die vanuit het IRIS-project in de wijk werden uitgevoerd: klimaatverandering, duurzame energie, batterijen, energiebesparing en slimme verlichting. 

Dit IRIS-project liep van 2018 tot 2023 en is nu aan zijn einde gekomen. De IRIS-lessen zijn daarom sinds het schooljaar 2021-2022 geïntegreerd met het Wetenschap en Techniekprogramma in samenwerking met het Globe College. Dit lesprogramma is de afgelopen jaren op verschillende basisscholen in Kanaleneiland uitgevoerd. En met succes! In het afgelopen schooljaar deden 4 basisscholen mee aan het project en zijn maar liefst 183 kinderen bereikt. Zowel de gemeente als de scholen zelf waren erg enthousiast en daarom gaan we ook in dit schooljaar 2023/2024 door met het lesprogramma onder de nieuwe naam Wetenschap & Technologie. 

Dankzij voldoende funding kunnen we dit jaar ook weer deze aantallen leerlingen laten kennismaken met wetenschap, techniek en duurzaamheidsthema's.

logo gemeente Utrecht

leerlingen Kanaleneiland maken windwagentjes

Neem contact op