Verticale tuinen op de Lingeborgh

10 maart 2022 - Vandaag is de geveltuin van de Lingeborgh in Geldermalsen officieel geopend!

De tuin is gemaakt door leerlingen van de school, in het praktijkdeel van de module Vergroening van de stedelijke omgeving. De lessen werden ontwikkeld samen met Stichting Technotrend. De tuinman die aan de school is verbonden, heeft met hulp van de leerlingen een framework gemaakt waaraan de werkstukken van leerlingen zijn opgehangen. Leerlingen hebben hiervoor zelf bakken met geschikte planten gemaakt, waarbij ze zijn geholpen door begeleiders van Bouwmensen.

Het Kontakt West Betuwe, een lokale krant van Geldermalsen, deed op 1 maart 2022 uitgebreid verslag van de verticale tuinen:

krant Geldermalsen bericht over Lingeborgh

Ter gelegenheid van de afsluiting van het project en de oplevering van de tuin hebben docenten van Lingeborgh een gedicht gemaakt:

Hoveniers van de toekomst…

De leerlingen van klas 3, profiel groen… dat zijn zij!
De leerlingen maken de school en de toekomst blij
Met meer groen en een betere leefbaarheid
Dit alles met in het achterhoofd: ‘het duurzame beleid’
Tegenwoordig is verduurzaming een onderwerp wat veel mensen bezig houdt
Dat is ook niet zo gek, want zonder natuur en leefomgeving worden wij niet oud
Gelukkig bestaan er een heleboel slimme jongens en meiden
Zij denken aan: Stadslandbouw, voedselbos, groene daken en waterpleinen…

Toekomstgericht onderwijs, dat is waar de Lingeborgh voor staat
Waarbij leerlingen ook leren hoe te zorgen voor een beter klimaat
Dit alles is gegoten in een 6 weken durend project,
Waarbij door internen en externen de interesse werd gewekt
Het oog is gevallen op een verticale wand
En deze keuze is zeer interessant
Met de verticale wand stimuleren de leerlingen: waterafvoer, gezondere lucht en biodiversiteit.
Dit alles heeft weer te maken met ‘het duurzame beleid’
De verticale wand is een andere vorm van hovenieren
Deze voordelen en prachtige uitgangspunten moeten wij vieren

Bij dezen wordt de groene wand geopend,
We laten hem groeien en bloeien en symbool staan voor een groene toekomst met elkaar!

Meer beelden van de bouw van de groene gevels in wording:

leerling en docent bij groene gevel  groene gevel de Lingeborgh in aanbouw

leerlingen Lingeborgh bouwen hut van wilgentenenVoedselbos

De Lingeborgh wil waar mogelijk het schoolterrein gebruiken als leeromgeving voor de leerlingen. Zo ontstaat er nu naast de geveltuin ook een voedselbos waarin leerlingen zelf een hut van wilgentenen hebben gemaakt!

De school kijkt al verder om zich heen en wil ook een maatschappelijke functie vervullen, bijvoorbeeld door de omringende wijk en omliggende basisscholen te betrekken bij het voedselbos.

De lessenreeks is onderdeel van een doorlopende duurzame leerlijn die de Lingeborgh door de verschillende jaargangen neerzet. De module omvat een praktijkdeel en een theoretisch deel.

groene gevel de Lingeborgh

Neem contact op