Vergroening stedelijke omgeving op de Lingeborgh

Steden staan op dit moment voor grote uitdagingen. We hebben te maken met een veranderend klimaat, dat extremer weer brengt. Zowel meer warmte, als heftigere regenval. Steden moeten deze problemen kunnen opvangen. En steden moeten in de toekomst zo gebouwd worden, dat ze ook minder aan global warming bijdragen. Groen in de stad draagt sterk bij aan de leefbaarheid in de stad, en aan het welbevinden en de gezondheid van de bewoners. Vergroening van de stad heeft in nauwe samenhang daarmee een heel belangrijke rol in de verduurzaming van de stad. Op allerlei plaatsen zijn zowel gemeenten als bewonersinitiatieven om de stad te vergroenen. Denk aan groene daken op woningen en bushokjes, geveltuinen, wadi’s en groenlinten.

In dit project laten we leerlingen in groene opleidingen zien wat er gebeurt en we laten hen er zelf over meedenken en vooral meedoen.

Vergroening stedelijke omgeving

Voor en met vmbo-school de Lingeborgh in Geldermalsen ontwikkelt Stichting Technotrend een duurzame invulling van de module Vergroening van de stedelijke omgeving binnen het groenprofiel op deze school. In de module zitten ook techniekaccenten omdat de school veel leerlingen heeft die behalve met groen ook met techniek aan de slag willen, en graag iets maken.

De module voor derdeklassers basis en kader start na de herfstvakantie in oktober 2021 en omvat een lessenserie van 6 weken. De lessenreeks is onderdeel van een doorlopende duurzame leerlijn die de Lingeborgh door de verschillende jaargangen neerzet. De module omvat een praktijkdeel en een theoretisch deel.

Praktijkdeel

Het plan is dat de leerlingen in het praktijkdeel een geveltuin maken op het schoolterrein. De tuinman die aan de school is verbonden, maakt daarvoor (mogelijk met hulp van de leerlingen) een framework waaraan de werkstukken van leerlingen kunnen worden bevestigd. Leerlingen maken hiervoor zelf bakken met geschikte planten.

De gemeente Geldermalsen heeft zich enthousiast getoond om in de klas te vertellen over het duurzame beleid van de gemeente en het belang van zo’n verticale tuin. De gemeente wil voor de leerlingen opdrachtgever zijn van het praktijkdeel.

Theoriedeel

In het theoriedeel komen de leerlingen meer te weten over het waarom. In deze lessen is aandacht voor het klimaatvraagstuk en hoe we daarmee kunnen omgaan: de klimaatadaptatie. Ze leren over hittestress en wateroverlast en hoe zij als toekomstige groenmensen kunnen helpen die vraagstukken op te lossen. Trends als stadslandbouw, voedselbos, geveltuinen, verticale tuinen, groene daken, wadi’s, waterpleinen en circulair werken als hovenier passeren de revue. Natuurlijk worden begrippen als biodiversiteit en ecosysteem grondig uitgelegd.

Om het aantrekkelijk en levendig te houden doen de leerlingen ook binnen het theoriedeel telkens praktische opdrachten in de directe omgeving. Zo gaan ze bijvoorbeeld aan de slag om te helpen het mini-voedselbos op het schoolplein verder op te zetten. Mogelijk gaan ze inwoners van Geldermalsen informeren over de mogelijkheden om subsidie te krijgen voor een geveltuin.

Deze opzet is een pilot. De insteek is dat andere scholen ook gebruik kunnen maken van deze opzet.

Meer informatie en contact

Scholen die meer willen weten of deze opzet willen overnemen, kunnen contact opnemen met

Geertjan Aleven, projectleider Stichting Technotrend, Stuur een mail naar Geertjan.

of met

Erna Daanen, docente bij de Lingeborgh. Stuur een mail naar Erna.

groene gevel

Neem contact op