Stadsjury Citylab010 gunt project Waterproef subsidie

16 november 2020 - De aanvraag van The Patching Zone, Stichting Technotrend en SHVPA voor het project Waterproef is door de stadsjury van Citylab010 goedgekeurd voor toekenning van een startbudget. Het één van de 47 goedgekeurde initiatieven. Voor het zesde jaar op rij ondersteunt de gemeente Rotterdam initiatiefnemers met een innovatief en goed doortimmerd plan voor de stad met een bijdrage. De beoordeling is in handen van de stadsjury van CityLab010, die bestaat uit burgers uit de stad. Uiteraard zijn we heel blij met deze toekenning. Als onderdeel van het project gaat Stichting Technotrend in het voortgezet onderwijs het programma Young Innovators uitvoeren.

Wateropgave

In de Alexander Polder is de wateropgave door klimaatverandering en bodemdaling zeer actueel. Deze opgave wordt vaak als een ‘ver van mijn bed vraagstuk’ ervaren. In Waterproef werken kunstenaars, ontwerpers en jongeren samen met de bewoners en waterpioniers aan de water- en klimaatbewustwording.

The Patching Zone

The Patching Zone is een creatief R&D medialaboratorium waar young professionals, studenten en experts de krachten bundelen. The Patching Zone is gespecialiseerd in uiteenlopende creatieve sociale innovatie trajecten waarin technologie een belangrijke rol speelt.

Rotterdam in het water, oude tekening

Neem contact op