November 2019: Operatie Instroom Workforce Energietransitie afgerond

In november 2019 heeft Stichting Technotrend haar bijdrage aan het project 'Operatie Instroom Workforce Energietransitie' in Amersfoort afgerond met een projectverantwoording aan subsidiegever Gemeente Amersfoort. Co-financiers waren Provincie Utrecht en OTIB.

Stichting Technotrend heeft in schooljaar 2018-2019 en in de eerste maanden van schooljaar 2019-2020 elf onderwijsinstellingen, van PO tot VO en MBO, begeleid in het kader van de energietransitie en groeiende vraag naar adequaat technisch personeel. Voor dit pilotproject heeft de stichting een format ontwikkeld aan de hand waarvan zij per instelling een Plan van Aanpak kon ontwikkelen om het onderwijs nauwer te laten aansluiten op technische vervolgopleidingen en beroepen. Uit het ontwikkelde Plan van Aanpak is in veel gevallen gebleken dat onderwijsinstellingen vooral behoefte hebben aan samenwerking met bedrijven uit de techniekbranche, meer dan aan gastlessen vanuit Stichting Technotrend, om zo hun leerlingen meer met de praktijk in contact te brengen.

Contact leggen

De eerste helft van het project, tot eind 2018, bestond hoofdzakelijk uit het opstellen van een gespreksformat en het daaruit volgende Plan van Aanpak voor alle scholen. Het zwaartepunt van de bezigheden in de tweede helft van het schooljaar lag in de netwerkfunctie die Stichting Technotrend innam bij het in contact brengen van onderwijsinstellingen met de gewenste bedrijven. Ook heeft de stichting op verscheidene scholen het duurzaam-technische curriculum in kaart gebracht om zodoende, waar nodig, inhoudelijke aanvullingen toe te voegen of voor te stellen. Gebleken is dat de uitvoering van het Plan van Aanpak een erg nauwgezette planning vereist gezien de vaak sterk beperkte mogelijkheden van scholen als het om hun eigen agenda gaat.

Opschaling

Het project betreft uitdrukkelijk een pilot: het doel was te verkennen wat nodig is in het streven naar een hogere instroom van onderwijs in de technische ‘workforce’. De doelstelling is gehaald: Stichting Technotrend heeft in kaart gebracht wat een effectieve benadering is om de instroom te bevorderen, en ook de obstakels die daarbij komen kijken, zoals het tijdgebrek op veel scholen. Een korte projectverlenging bood kans om dat tijdgebrek van enkele scholen alsnog te ondervangen. In het project zijn ook de mogelijkheden voor de businesscase van vervolgprojecten en de mogelijkheden voor opschaling van het project naar elders binnen de provincie onderzocht. Dit heeft interessante nieuwe projectmogelijkheden, initiatieven en samenwerkingen opgeleverd, waarop in de komende maanden en jaren zal worden voortgebouwd.

Duurzaamste bedrijfsgebouw van Amersfoort

De Vreeden duurzaamste bedrijfsgebouwVoor de docenten die bij het project betrokken waren, organiseerde Stichting Technotrend op 30 oktober een kleine excursie naar het meest duurzame bedrijfsgebouw van Amersfoort: het nieuwe hoofdkantoor van Totaalinstallatiebedrijf De Vreeden. Directeur Joost Brons gaf tijdens de rondleiding zelf uitleg over de gebruikte geavanceerde bouw- en installatietechnieken. Voor alle deelnemers was dit een indrukwekkende en leerzame ervaring.

poster Operatie Instroom

Neem contact op