Rozemarn als energieambassade in de wijk

De leerlingenraad van basisschool de Rozemarn in Amsterdam neemt dit jaar deel aan het project ‘Scholen als energieambassade in de wijk’. Het project is een van de initiatieven van het platform Nieuw Amsterdams Klimaat. Binnen dit project onderzoeken Stichting Technotrend en de TU Delft op welke manieren scholen en hun leerlingen kunnen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie in hun wijk. Het doel van het project is om rondom de scholen in de wijk concrete, kansrijke initiatieven voor duurzame energie op te zetten. Op deze manier werkt de buurt en de leerlingen van de Rozemarn samen aan een duurzame toekomst van de H-buurt.

Zo hebben de leerlingen de wijk in kaart gebracht door te tekenen welke duurzame dingen er al zijn, en welke duurzame dingen ze nog zouden willen zien. Zo dachten ze o.a. aan duurzame gymkleding, een trainfiets waarmee je je telefoon kan opladen, en een sociaal project waarbij daklozen zwerfafval kunnen inleveren voor gratis eten.

Rozemarn Focusgroep Scholen als Energie Ambassade
Focusgroep, de interactieve workshop waarin de nieuwe initiatieven zijn gevormd. Met tekeningen van de leerlingen onder aan de sheets.

Focusgroep

Tijdens een focusgroepbijeenkomst zijn alle ideeën van de kinderen en de uitkomsten van de interviews met mensen uit de gepresenteerd. Vanuit een korte energieke brainstormsessie zijn hierna een aantal initiatieven ontstaan.

De komende tijd zullen de leerlingen betrokken worden bij de uitvoering van 3 lokale initiatieven:
    1. De leerlingen dragen bij aan de lokale gebiedsontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de aanpak van de donkere tunneltjes. Daarnaast komt er ook een duurzame excursie in de wijk langs duurzame en technische bedrijven zoals Wonam, de Johan Cruijff Arena, en de stadsimker BijGein.
    2. Aardgasvrije culinaire route door de wijk: een ‘walking dinner’ waarbij men van locatie naar locatie loopt, waar overal op inductie wordt gekookt en verschillende soorten hapjes worden geserveerd. De producten van de schoolmoestuin zullen verwerkt worden in deze hapjes.
    3. Aandacht voor lokale technische opleidingen, om o.a. minder uitval en personeelskosten in de wijk aan te pakken. Daarnaast wordt er een repair-cafe geopend met een praktijkleerplek voor lokale jongeren.

Het project is onderdeel van het programma 'Scholen als energieambassade in de wijk' van Stichting Technotrend.

Rozemarn: energiekansen in de wijk in kaart gebracht

Neem contact op