workshops Plastic Soep Helden 2019

Plastic afval komt steeds meer voor in het water en creëert plastic eilanden in oceanen. De “Plastic Whale” die de hele zomer in de Catherijnesingel heeft gestaan, is hiervan gemaakt. Het plastic afval heeft effect op het dierenwelzijn, watervervuiling (ons drinkwater!) en bodemdegradatie. Plastic afval kan groot zijn, maar ook onzichtbaar. In kleding zitten vaak synthetische stoffen verwerkt die voor het oog onzichtbaar zijn. Ook deze komen via het wassen van kleding in het water terecht en verslechteren de waterkwaliteit.
De plastic soep wordt tijdens de Plastic Soep Helden onder de aandacht gebracht van basisschoolleerlingen van 8-12 jaar via een workshopprogramma en de Duurzame Week.

Workshopprogramma juni en najaar 2019

De workshops worden gegeven tijdens de Duurzame Week (15-22 juni 2019) en in het najaar van 2019. Een workshopprogramma bestaat uit 1 of 2 lessen van 1 à 1,5 uur voor klassen van basisscholen in de gemeente Utrecht. Ze worden gegeven door een gastdocent.

In de workshops worden jonge uitvinders zoals Boyan Slat en zijn Ocean Cleanup besproken. Leerlingen kruipen zelf in de huid van zo’n uitvinder en ze mogen tekeningen maken van nieuwe technologie om de plastic afvalsoep te lijf te gaan.
De tweede gastles (optioneel) gaat over verschillende afvalfracties en optimaal recyclen. Onderdeel van deze les is een zwerfafval-opruimactie buiten, samen met de gastdocent en docent.

De workshops worden georganiseerd door Stichting Technotrend (STT) in samenwerking met de Duurzame Week en Utrecht Natuurlijk. Gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden financieren de Plastic Soep Helden 2019.

De workshops zijn onderdeel van het programma Plastic Soep Helden 2019 van Stichting Technotrend.

plastic whale Utrecht

Neem contact op