Young Innovator Programma 2019

Tijdens het Young Innovator Programma 2019 staat systeeminnovatie centraal. Vaardigheden zoals interdisciplinair denken, systeemanalyse en complexe probleemoplossing zullen worden getraind door middel van canvassen uit de Visual Toolbox for Systems Innovation van Climate-KIC.

In het najaar van 2019 worden deze tools ingezet binnen en buiten curricula op scholen in Amersfoort, Zeist, Bilthoven en Utrecht. In deze experimentele leerervaringen zullen scholieren worden gestimuleerd de klimaatuitdagingen vanuit systemisch denken aan te pakken.

Real life bedrijfscasussen worden gebruikt die klimaatuitdagingen weerspiegelen uit de lokale omgeving. Tijdens het Young Innovator Programma zullen scholieren deze casussen binnen een actiegerichte en ondernemende leeromgeving verder uitwerken en analyseren. Ze gaan innovatieve oplossingen onderzoeken waaraan ze ook kunnen bijdragen.

Ecosysteem

Tijdens de Young Innovator Programma werken we samen in een ecosysteem: samenwerking tussen scholen, bedrijven, organisaties en gemeenten draagt bij aan een langdurig effect van het project. Ecosysteempartners worden betrokken in verschillende vormen, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van het onderwijsprogramma (bijvoorbeeld door het insturen van bedrijfscasussen), in de uitvoering (bijvoorbeeld begeleiding tijdens de Young Climathons) en in de evaluatie.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma bestaat uit drie delen in totaal:
    1. School Innovator Programma (SIP) (september en oktober): vier 2-uurs lessen met een algemene introductie, uitleg over canvassen (als visuele en participerende techniek) en uitdagingen uit het bedrijfsleven. In september en oktober 2019 voerden scholen in Bilthoven, Zeist en Utrecht het programma uit.
    2. Young Climathons: na het SIP-onderwijsprogramma organiseert Stichting Technotrend twee Young Climathons: op 31 oktober in Utrecht en op 12 november in Zeist. Een Young Climathon is een soort ‘snelkookpan’ waarin in hoog tempo leerlingen gebruik maken van canvassen om de klimaatuitdagingen te behandelen. Ze presenteren hun oplossingen voor deze uitdagingen aan een jury. Download hier een infosheet over de Climathons.
    3. Young Greenhouse (november en december): een coachingtraject voor drie gemotiveerde teams om hun winnende ideeën verder uit te werken.

Dit project is onderdeel van het Young Innovator Programma van Stichting Technotrend.

Meer weten over het onderwijsprogramma en de onderwijsdoelen, wilt u een bedrijfscasus insturen, uw school aanmelden of op een andere manier meedoen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier!

logo Climate-KIC

Neem contact op