Young Climathon 2018 - Utrecht en Amersfoort

Vernatting, verdroging, verduurzaming. Het zijn real-life problemen waarmee we vandaag de dag te maken hebben. Problemen die we moeten aanpakken om klaar te zijn voor de wereld van morgen. De wereld waarin onze kinderen opgroeien en uiteindelijk zullen wonen en werken. In de Young Climathon zetten scholieren hun tanden in echte klimaat-uitdagingen.

Het vage begrip van het ‘klimaatprobleem’ werd concreet en de leerlingen werkten samen aan oplossingen. In oktober 2018 gingen basisscholen en middelbare scholen in Utrecht en Amersfoort aan de slag met concrete uitdagingen. Deze werden aangedragen door de gemeenten en door bedrijven. Bijvoorbeeld hoe bewoners kunnen worden voorbereid op gasloos koken en verwarmen, hoe energie bespaard kan worden in een gebouw, of hoe de communicatie over een duurzaam product kan worden ingevuld.    

Zowel op de basisscholen als op de middelbare scholen gingen de leerlingen aan de slag met ‘canvassen’ om hun ideeën uit te werken. Op de basisscholen werden die ideeën vervolgens door een sneltekenaar in een cartoon omgezet. Op de middelbare scholen werkten de leerlingen hun ideeën in verschillende stappen verder uit en maakten daarover vervolgens een filmpje. Een jury koos vervolgens het meest belovende idee uit.

Lees de uitgebreide reportage over de Young Climathon in 2017.

Vaardigheden oefenen

De wereld van de huidige jongeren zal in steeds hoger tempo veranderen. Met nieuwe technologieën die elkaar snel opvolgen, veranderingen in de maatschappij en veranderingen in klimaat. In opleiding en werk zijn vaardigheden als oplossend vermogen, creatief denken en samenwerken heel hard nodig. De Young Climathon en in diverse schoolprogramma’s van Climate-KIC en Stichting Technotrend geven alle gelegenheid om deze vaardigheden te oefenen.

foto Young Climathon 2018

Neem contact op