Klimaatstress te lijf met verbeeldingskracht

Hoe kunnen we jongeren behoeden voor klimaatstress? Dat alles verlammende gevoel dat de toekomst totaal onleefbaar wordt en dat er niets is om dat te voorkomen? Een antwoord ligt in het onderwijs. Meer bepaald: in lesmethoden die de natuurlijke creativiteit en verbeeldingskracht van jongeren stimuleren. En waarbij ze leren denken in mogelijkheden, en oefenen om een alternatieve toekomsten te verbeelden.

Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Samen met de Stichting Technotrend onderzochten ze in het project Transformation Through Imagination (TTI) hoe het kan dat jongeren ‘bevangen’ worden door klimaatstress, en hoe je het bestaande discours kunt ombuigen in een richting die voor jongeren hoopgevend is en die ze handelingsperspectief biedt.

“Wij laten jongeren kennismaken met de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om een duurzame samenleving te realiseren”, vertelt Yanna Hoek van Stichting Technotrend. “Met name met het begrip ‘systeemdenken’: op welke manier heeft alles invloed op elkaar? Dat is juist tegen deze achtergrond van belang, omdat klimaatverandering zich niet houdt aan landsgrenzen. Systeemdenken betekent ook dat we zowel het sociale en het technische perspectief meenemen. En hoe je dit dat dan weer vertaalt naar lokale klimaatactie. Kern van het verhaal is: denk na over de wereld waarin je zou willen leven, en wat is jouw invloed en bijdrage daar in.”

Het sleutelbegrip daarbinnen is verbeeldingskracht. “Jongeren zijn vaak enorm creatief, maar deze vaardigheid wordt vaak te weinig gestimuleerd. Terwijl het kan helpen om verschillende perspectieven te leren zien en op een vernieuwende manier naar de toekomst te kijken.”

Lees het hele artikel over het onderzoek op de website van Universiteit Utrecht (27 juni 2022). Ook op de website GGZnieuws is het onderzoek gesignaleerd (27 juni 2022).

schematisch systeemmodel

Neem contact op