juni 2022: 145 leerlingen in Techcarrousel Spaarne College, Haarlem

Het Techcarrousel ‘Banen in de energietransitie’ over de Energietransitie voor alle VMBO-2 leerlingen van het Spaarne College in Haarlem (8 klassen) is in mei en juni 2022 succesvol uitgevoerd. 145 leerlingen stortten zich op allerlei kanten van de energietransitie. Zo leerden ze waar het over gaat en konden ze bedenken of ze zelf ook in deze beroepen zouden willen werken.

uitleg in collegezaal Spaarne college

Tijdens het project zijn de leerlingen druk bezig geweest met de thema’s energietransitie en klimaatverandering. Ze hebben verschillende opdrachten uitgevoerd zoals het isoleren van voorbeeldhuisjes en ze gingen aan de slag met het programma energieke klas, waarin ze metingen gingen doen van de verlichting tot de luchtkwaliteit van het lokaal. les over klimaatveranderingDaarnaast zijn ze aan de slag gegaan met het vergroten van inzicht in hun eigen vaardigheden en hebben ze elkaar tijdens de complimentenregen laten weten waar ieders sterke punten liggen.

 

 

 

Begin juni zijn de leerlingen naar vier verschillende locaties op excursie geweest.

1. naar de Windchallenge op het Nova College. Leerlingen kregen hier drie workshops aangeboden:

  • Wieken maken en testen bij de windtunnel.
  • Maak een bureauventilator.
  • Buitenactiviteit.

Centraal onderdeel van de Windchallenge is de windtunnel, waarin met een voltmeter de spanning van de windmolen wordt getest en genoteerd. De windsnelheid voor/na wordt gemeten door het luchtdrukverschil. Leerlingen maken op de Nova Campus de wieken voor de windmolen. De theoretische voorbereiding hadden zij al op de eigen school gedaan.

2. IW Beverwijk, hier kregen de leerlingen een praktijkworkshop van het IW team waarbij ze een zenuwspiraal maakten.

leerlingen in Techcarrousel    leerlingen in Techcarrousel

leerlingen in Techcarrousel    leerlingen in Techcarrousel

3. AWZI Waardepolders Haarlem. In Haarlem Waarderpolder staat één van de grootste zuiveringen van Rijnland. Hier zuiveren en transporteren zij afvalwater van zo’n 250.000 huishoudens en bedrijven uit Haarlem, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort en Aerdenhout. Zij zorgen voor schoon water wat weer terug kan naar de natuur. Ook is dit afvalwater een bron van energie en grondstoffen. Rioolslib wordt omgezet in gas en elektriciteit. Leerlingen kregen een rondleiding van ca. 1 uur en worden meegenomen in het proces van slib tot hernieuwbare energie.

4. SHIP, IJmuiden. In het interactieve verhaal over de grootste sluis ter wereld en de vierde zeehaven van Europa verpakt SHIP in een toegankelijke experience voor leerlingen. Leerlingen kregen hier een rondleiding door één van hun gidsen. Het verhaal van de bouw van Zeesluis IJmuiden en het Noordzeekanaalgebied komt hier echt tot leven!  De focus van de rondleiding lag op de ontwikkelingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid in de bedrijven!

Deze week staat in het teken van de Green Future Heroes en het ontwerpen van een prototype voor een duurzame innovatie voor de stad Haarlem.

Lokale bedrijven die bezig zijn met de energietransitie leverden contactpersonen, waar de leerlingen hun licht konden opsteken. Jan Aalberts en Nick Hendriks vertelden over het volledig verduurzamen van schoolgebouwen en de techniek daarachter (https://www.spaarnesant.nl/naar-duurzame-scholen-in-een-historische-stad/ ), Marco Smid van Sunergetic B.V. vertelde hoe hij vanuit de verpleegkunde de wereld van de zonnepanelen is ingerold.

Tijdens de afsluiting van het programma op donderdag 23 juni was er een expositie, waarin alle groepjes leerlingen hun eindproduct toelichtten en gasten langs de standjes van de leerlingen konden lopen. Verschillende bedrijven, gemeenteraadsleden en STO-vertegenwoordigers waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Zij zullen deze dag ook als jury functioneren. Afsluitend waren de ouders en andere genodigden nog welkom en wordt de dag afgesloten met een hapje en een drankje.

De leerlingen gaan daarna naar huis met inzicht in hun eigen kwaliteiten en in de toekomstige rol die zij kunnen vervullen voor de energietransitie in de stad.

Dit lesprogramma, uitgevoerd door Stichting Technotrend en Sterk Techniek Onderwijs, in samenwerking met Gemeente Haarlem en NME Haarlem, geeft leerlingen inzicht in welke kant zij op kunnen met techniekopleidingen, welke banen er mogelijk voor hen in het verschiet liggen binnen de duurzaamheidssector in Haarlem en waar hun kwaliteiten liggen op dit gebied.

leerlingen isoleren modelhuisje

Neem contact op