Guides: meer Circular Skills in het onderwijs

Als onderdeel van het Circular Skills programma ontwikkelt Leren voor Morgen een digitale omgeving waar kennis over de circulaire economie kan worden ontsloten voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld docenten en leerlingen). Daarvoor wil Leren voor Morgen het platform Guides gaan gebruiken, om te beginnen in een pilot. Guides is een digitaal platform om kennis te ontsluiten. Op dit moment bevindt veel kennis over Circulaire Economie zich nog op individuele eilanden. Guides kan een verbindende structuur bieden zodat deze losse eilanden kunnen uitgroeien tot een ecosysteem waarin de beschikbare kennis vrijelijk stroomt en waarin de deelnemers profiteren van elkaar kennis.

Doel

Het hoofddoel van het project is om als Leren voor Morgen, door middel van deze pilot (meer) te gaan weten of Guides geschikt is voor het beoogde doel.

Aanpak

Om hierachter te komen gaan we Guides toepassen en met het platform ervaring opdoen op twee niveaus:
1. op het niveau van het ontwikkelen, geven en ontvangen van beroepsonderwijs.
2. op het niveau van Guides als ecosysteem.

Huidige situatie

Succesvolle ervaringen met het opleiden van vakmensen, gebruik makend van Guides als platform, als middel tot kennisoverdracht en om het ecosysteem te vormen. Dit sluit aan op de ambitie van Leren voor Morgen. Het toepassen van Guides in het reguliere beroepsonderwijs is een nieuwe stap. Er is nog geen concrete ervaring met hoe Guides kan passen in de wereld van beroepsonderwijs, waarin leidende organisaties, zoals het consortium beroepsonderwijs ook al hun eigen systemen van kennisdeling hebben. Ook weten we nog niet wat de behoefte is van potentiele gebruikers van Guides zoals docenten, leerlingen, onderwijsontwikkelaars,
bedrijven en uitgevers. In dit project zullen we dit gaan ervaren en onderzoeken.

De kennis in Guides, bijvoorbeeld over circulaire economie, is nu nog gericht op professionals. Eén belangrijke, grote stap is de vertaalslag naar verschillende niveaus, waaronder het vmbo-niveau. Dit project is een eerste
stap, waarin we door te experimenteren met het gebruik van Guides in het vmbo, rondom circular skills, ervaring opdoen.

Twee sporen

Stichting Technotrend gaat in dit project twee sporen bewandelen, die corresponderen met de twee genoemde doelen van het project. Spoor 1 is om aan de hand van vijf praktijkpilots op een praktisch niveau ervaring op te gaan doen met Guides. Docenten en leerlingen werken met Guides en via hun ervaringen leren wij.
Spoor 2 is het organiseren van een gezamenlijke leerervaring op een hoger abstractieniveau, namelijk over Guides als ecosysteem, en over wat erbij komt kijken om Guides echt als open verbindingsmechanisme te laten werken. Wie precies bij dat gezamenlijke leren betrokken zal zijn, zal duidelijk worden tijdens het project.

Deelnemers

Als deelnemers wordt gedacht aan organisaties en mensen die deel willen uitmaken van een circular skills ecosysteem. Stichting Technotrend stelt voor een ‘mini circular skills ecosysteem‘ te vormen en zo te leren wat hierbij komt kijken.

Tijdpad

  • oktober 2020: start met de organisatie van de praktijkpilots
  • tweede helft oktober 2020 – februari/maart 2021: uitvoering en afronding pilots en vastleggen inzichten per pilot
  • half november: eerste voortgangsnotitie met eerste leerpunten opgedaan in de diverse pilots
  • januari – maart 2021: webinar over ecosysteemvorming, eindrapportage
  • 15 april 2021: deadline eindrapportage

Het Guides programma wordt mede mogelijk gemaakt door Leren voor Morgen en de Goldschmeding Foundation.

logo Goldschmeding Foundation

schema circulaire economie

Neem contact op