Groene gezonde stad - Young Innovators

Voor de provincie Zuid-Holland gaan we Young Innovators projecten uitvoeren onder het beleidsthema Groene Gezonde Stad. We gaan werken aan de klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid in de gemeentes Rotterdam, Dordrecht, Alphen aan den Rijn en Den Haag. Met het project kunnen de gemeenten jongeren betrekken bij de vergroening van de omgeving. Denk hierbij aan het vergroenen van pleinen, straten of zelfs hele wijken. Door jongeren die hun creativiteit loslaten op deze uitdagingen helpen zij belanghebbenden zoals gemeentes aan nieuwe inzichten. Met een frisse blik werken we aan een groenere, gezondere stad!

Young Innovators

Young Innovators is een challenge-based onderwijsprogramma gericht op duurzaamheid en systeemdenken voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. In ons programma doorlopen de leerlingen een proces dat begint bij het grote en abstracte idee van duurzaamheid en zich aan de hand van de interesses van de leerlingen specificeert naar een probleem dat aansluit op hun belevingswereld. Hierdoor maken leerlingen van een onoplosbare crisis een behapbare uitdaging.

Young Innovators canvas

Tijdens dit proces ontdekken de leerlingen door het toepassen van systeemdenken dat het oplossen van uitdagingen om samenwerking vraagt tussen meerdere beleidsvelden. Afhankelijk van waar de leerlingen de grootste kans op positieve verandering identificeren, zullen zij zich verder verdiepen in specifieke aspecten van de werkvelden klimaatadaptatie, vergroening en gezondheid.

Lees meer over het Young Innovators programma.

Uitvoering Young Innovators Programma

Het programma wordt uitgevoerd in vier delen:

  1. Docententraining: Tijdens de docententraining krijgen de deelnemende docenten een introductie tot systeemdenken en worden ze getraind om zelf de School Innovators lessen te geven volgens de Young Innovator methodiek.
  2. School Innovators: School Innovators is een lesprogramma dat speciaal is ontworpen voor leerlingen om kennis te maken met het Young Innovators programma en om bewustzijn te creëren over het belang van een groene omgeving voor de natuur en voor onze gezondheid.
  3. Young Climathon: Het hoogtepunt van het programma is de ééndaagse Young Climathon, waarin leerlingen in groepjes werken aan opdrachten van casushouders (opdrachtgevers). Hun suggesties voor vergroening van de stad en hun oplossingen presenteren ze aan een jury.
  4. Young Changemakers: Na de Young Climathon kunnen gemotiveerde leerlingen deelnemen aan het Young Changemakers traject, waarin zij intensief worden begeleid om hun idee samen met de casushouder verder te ontwikkelen.

Rol van de gemeente en casushouders

We werken graag samen met de gemeenten om binnen het netwerk van de gemeente casushouders te vinden en te benaderen om mee te werken aan dit project. Casushouders zijn in dit project organisaties (bedrijven, instellingen, overheden, ook de gemeente zelf) die zich richten op klimaatverandering, biodiversiteit en gezondheid. Hun rol is het formuleren van een (echt) klimaatvraagstuk en leerlingen begeleiden bij het oplossen hiervan. Zo werken we samen aan de vergroening van de stad.

Belangstelling?

Meer informatie bij Floris de Boer, projectcoördinator.

Young Innovators wordt mede mogelijk gemaakt door

logo Fonds NME

illustratie groene stad

Neem contact op