GlobalGoals4kids: circulaire educatie in Utrecht en Sierra Leone

Met dit project wil Stichting Technotrend (STT) bekendheid geven aan Global Goals onder jongeren (en hun ouders) in Utrecht en hen stimuleren zich in te zetten voor Global Goals. Concreet richt het project zich op het onder de aandacht brengen van de Circulaire Economie aan Utrechtse leerlingen en leerlingen in Sierra Leone. Het project beoogt een samenwerking tussen enkele Utrechtse scholen en scholen in Sierra Leone tot stand te brengen om van elkaar te leren over Global Goals en een circulaire economie.

Hiervoor wordt in dit project samengewerkt met het project Plastic Won’t Reach the Beach van The Sierra Leone School Green Club (SLSGC) in Sierra Leone’s Western Rural Area. Dit project wordt ook door de Ocean Cleanup Foundation gesteund. Het project richt zich op het creëren van kansen voor circulaire ondernemers in Sierra Leone, die met hun producten plastic willen vervangen of plastic afval gaan recyclen door er nieuwe producten van te maken. SLSGC heeft met de subsidie van de Ocean Cleanup Foundation gereedschap aangeschaft, waarmee alumni van de 10 scholen demonstratieprojecten op het gebied van plastic recycling kunnen geven. Het project Utrecht 4 Global Goals dient ertoe om kennis over de circulaire economie (en in het bijzonder de recycling van plastic) te verspreiden onder de scholieren van de scholen (en via de scholieren onder hun ouders).

Duurzame ontwikkelingsagenda

De duurzame ontwikkelingsagenda van de VN telt 17 doelstellingen (SDG) gebundeld rond de vijf P’s: People, Planet, Prosperity, Peace en Participation. Gemeente Utrecht wil zich inzetten voor het realiseren van Global Goals en heeft hiervoor in 2016 Utrecht4GlobalGoals opgezet. Via Utrecht4GlobalGoals stimuleert de gemeente samenwerking met initiatieven in de stad die hieraan willen bijdragen. Stichting Technotrend wil graag een bijdrage leveren aan de inzet van de gemeente en met name jongeren betrekken bij de ontwikkelingsdoelen. Hiervoor ontwikkelt STT in samenwerking met Utrecht4GlobalGoals en Utrecht Natuurlijk een lesprogramma over de Global Goals voor Utrechtse scholen. STT wil echter ook graag jongeren stimuleren tot concrete acties.

In dit project richten we ons op de volgende Global Goals:

  • Duurzame Steden en Gemeenschappen (11),
  • Verantwoordelijke Consumptie en Productie (12),
  • Klimaatactie (13) en
  • Leven in het Water (14).

blokjes SDG 11 t/m 14

Wij willen circulaire ondernemers uit de gemeente Utrecht die zich aangesproken voelen tot bovenstaande doelen betrekken bij het vormgeven van een op maat gemaakt programma voor de Utrechtse en Sierra Leoonse leerlingen. De Utrechtse circulaire ondernemers kunnen hun praktijkervaringen overbrengen op de leerlingen en tegelijkertijd leerlingen uitdagen om problemen die zij tegenkomen (mede) op te lossen. Wij willen vooral de leerlingen laten inzien dat de circulaire economie geen ‘ver van je bed show’ is en dat er veel gebeurt op dit gebied in Utrecht. Hoe leuk zou het zijn om deze kennis en ervaring ook in Sierra Leone te verspreiden en ook globaal samen te werken aan een duurzame wereld?

Doelstellingen

  1. (HIER:) Bekendheid geven aan de Global Goals bij scholen en scholieren en het bewustzijn over de Global Goals in Utrecht vergroten.
  2. (HIER/DAAR:) De leerlingen aanmoedigen tot het uitwisselen van kennis en wellicht het opzetten van sponsoracties om de scholen/ondernemingen daar financieel te ondersteunen.
  3. (DAAR:) Bijdrage leveren aan de bewustwording rondom het concept van Circulaire Economie in Sierra Leone. In totaal ontvangen 600 scholieren uit 10 scholen handouts over circulaire economie, de reductie van plastic afval en mogelijkheden voor plastic recycling.

Doelgroepen

Het project richt zich op:

  • Leerlingen uit klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs in Utrecht. Eén à twee Utrechtse middelbare scholen (maximaal 6 klassen en ca. 150-200 leerlingen) kunnen deelnemen aan het project.
  • (indirect) Ouders en de naaste omgeving van de leerlingen op scholen die deelnemen aan het project. Via acties van leerlingen worden ook inwoners van Utrecht op de hoogte gesteld van het programma Utrecht4GlobalGoals.
  • Leerlingen van 10 scholen in Sierra Leone in de Western Rural Area, en hun ouders.

Sierra Leone School Green Club

Sierra Leone School Green Club (SLSGC) is een in 2015 opgerichte Community Organisatie, geregistreerd in Waterloo (WARDC/CBO/009), die zich in coöperatie met acht middelbare scholen in de Western Rural Area inzet voor duurzaamheid en de SDG's. SLSGC heeft een groot aantal acties uitgevoerd om de SDGs te bereiken waaronder het planten van bomen, beach cleanups en het organiseren van bewustwordingsacties voor het terugdringen van het gebruik van fossiele energie.

Bekijkbeach cleaning in Sierra Leone 2018 deze video over de activiteiten van de Sierra Leone School Green Club.

 

 

 

 

 

 

 

 

logo Utrecht 4 global goals

 

plastic afval

Neem contact op