februari 2022: €5000 beschikbaar voor Routekaartprojecten

Scholen die aan de slag willen met de Routekaart kunnen daar €5.000 financiering voor krijgen. Dat gold al voor scholen in VO, sinds kort geldt dit ook voor basisscholen. Om scholen in het praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo te stimuleren met de Routekaart Duurzaam Onderwijs een eigen visie en strategie te vormen op leren voor duurzame ontwikkeling, heeft Leren voor Morgen haar stimuleringsregeling verlengd.

Nu voor alle scholen

Iedere school in het po, praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo kan bij Leren voor Morgen cofinanciering aanvragen om met de routekaart een visie en strategie te ontwikkelen op leren voor duurzame ontwikkeling. Voor de hele school of een afdeling binnen de school.

De financiering van Leren voor Morgen bedraagt maximaal 40% van de totale kosten en maximaal € 5.000,-.

Lees meer over de achtergronden en de voorwaarden van de subsidie.

euro's

Neem contact op