Eindrapport van Actieonderzoek ‘Scholen als Energieambassade in de wijk’

Van 2017 tot 2019 is actieonderzoek gedaan in het project “Scholen als energie-ambassade in de wijk” waaraan zes basis- en twee middelbare scholen in Utrecht en Amsterdam deelnamen. Dit project had als doel om de energietransitie te versnellen op lokaal niveau, effectieve manieren te vinden hoe dit te doen en ‘best practices’ te ontwikkelen voor scholen in de energietransitie. Een interdisciplinair team van TU Delft, Energie-U, 7Senses en Stichting Technotrend deed actieonderzoek naar sociaal-maatschappelijke complexiteit: hoe kunnen scholen optimaal bijdragen aan de energietransitie in hun wijk? Relevante actoren (leerlingen, ouders, omwonenden, bedrijven, organisaties) zijn betrokken om het ecosysteem met betrekking tot energietransitie op en rond de school te versterken en initiatief te nemen.

Opbrengsten

schema actieonderzoekLeerlingen hebben niet alleen kennis opgedaan over het thema energiebesparing, maar ook over andere thema’s in de verduurzaming van de wijk. Op de acht scholen zijn uiteindelijk zeventien initiatieven ontwikkeld, variërend van energiebesparende en duurzame energiemaatregelen in het schoolgebouw (zoals zonnepanelen en warmtepompen), een film waarin leerlingen thuis op zoek gaan naar ‘energieslurpers’ (de zogenoemde ‘energiedetective’), tot het versieren van prullenbakken (zodat meer mensen geneigd zijn om er hun afval in te gooien) en een aardgasvrije kookworkshop. Op deze manier heeft het project tot meer bewustwording geleid.

Meer weten? Klik hier naar het eindrapport ‘Scholen als Energieambassade in de wijk’

 

 

Actieonderzoek sponsors

omslag eindrapport

Neem contact op