Climathon Deelmobiliteit Bonhoeffer College, Castricum

Voor de ongeveer 60 tweedejaars Technasiumleerlingen van het Bonhoeffer College in Castricum organiseren we in de week van de Dag van de Duurzaamheid - 10 oktober 2024 - een Young Innovators programma.  

Programma

Het programma zal bestaan uit een School Innovators programma en een Young Climathon. Tijdens het School Innovators programma krijgen de leerlingen voorbereidende lessen over onder andere de Circulaire Economie. Een van de manieren om de circulaire economie in de praktijk te brengen is de ontwikkeling van de deeleconomie. De deeleconomie zorgt ervoor dat de capaciteit van producten (en hun waarde) beter benut wordt. In de lessen gebruiken we de methodieken toekomst- en systeemdenken en het nieuw ontwikkelde materiaal Circulaire Economie ICEY. Dit materiaal is ontwikkeld in internationale samenwerking met Erasmus+ en het Center for Systems Innovation, Hongarije. Dit lesmateriaal brengt de leerlingen op een interactieve manier in contact met de circulaire economie, omdat inhoudelijke lessen worden gecombineerd met kennisvisualisatie, creatieve opdrachten en interactieve discussies. Het challenge based learning principe wordt geïntroduceerd op de Young Climathon, een eendaagse klimaat-hackathon. 

De werkgroep Mobiliteit van de Energiecoöperatie CALorieEnergie brengt het onderwerp voor de Young Climathon in. In overleg met de werkgroep hebben we de twee onderstaande casusvragen geformulieerd. De groep van 60 leerlingen zal hiervoor in tweeën worden verdeeld.

Casusvraag 1 - Deelmobiliteit in Castricum: Deelauto's

De werkgroep Mobiliteit van CALorie werkt samen met OnzeAuto in het project SamenSlimRijden. Op dit moment hebben zij 4 deelauto's in de gemeente Castricum staan. De werkgroep heeft de ambitie gesteld om door te groeien tot 25 deelauto's in 2025. 

Hella Zeeman is lid van de werkgroep Mobiliteit. Volgens haar weten veel mensen wel wat een deelauto is, maar zien ze vaak geen reden om er gebruik van te maken. Het blijkt lastig om mensen écht te interesseren en over te halen om deelauto's te gaan gebruiken. Het blijkt al moeilijk om mensen te bereiken. Momenteel doen zij dit d.m.v. flyeren en soms met aanwezigheid bij evenementen, maar hiermee zijn ze niet tevreden. Meer mensen bereiken en overhalen is één van de uitdagingen die zij aan de leerlingen willen voorleggen. Dit leidt tot de eerste casusvraag: 

"Hoe zorgen we dat meer mensen in de gemeente Castricum gebruik gaan maken van deelauto's?”

Leerlingen zullen worden gestimuleerd om systeemdenken toe te passen in hun oplossing. Dat wil zeggen dat ze nadenken over de vragen: Wat voor effect zal jouw oplossing hebben op verschillende groepen mensen/belanghebbenden, op de economie, en op de natuur? Hoe zit het bijvoorbeeld met het bouwen van nieuwe huizen – moet bij elk huis ruimte voor een eigen auto komen? Wat doen we met vrijgekomen ruimte door ongebruikte parkeerplaatsen? Hoe komen we makkelijk naar de deelauto's toe? En hoe worden de auto's verdeeld over de gemeente?

Casusvraag 2 - Verder denken: Deelmobiliteit in de Toekomst

Onderdeel van het Young Innovators programma is het concept van Toekomstdenken. Hoe denken jongeren dat de toekomst eruit zal zien? En hoe wíllen zij dat de toekomst eruit zal zien? Deze vraag kunnen we breed stellen, maar ook specifiek op het thema mobiliteit. De nieuwe generatie heeft soms weer andere wensen en behoeften dan bestaande gebruikers van mobiliteitsoplossingen. Daarnaast komen jongeren vaak met nieuwe, out-of-the-box ideeën omdat zij nog minder in bestaande kaders en belemmeringen denken dan de oudere generaties. Om de ideeën en wensen van de nieuwe generatie over hún toekomst op dit thema hoorbaar te maken, stellen wij daarom de tweede casusvraag: 

“Hoe zie jij de toekomst van deelmobiliteit voor je?”

Eerste vragen die opkomen zijn bijvoorbeeld: Waar zou jij in de toekomst behoefte aan hebben? Welken doelgroepen zijn er allemaal voor deelmobiliteit? Waar zouden zij behoefte aan hebben? Welke vormen van deelmobiliteit kan je bedenken? Wat moet er gebeuren? Hoe zou het eruit kunnen komen te zien?

Bij het uitwerken van hun ideeën worden leerlingen ook hier gestimuleerd om breed te denken en de uitdaging binnen een groter systeem te zien. Daarnaast wordt er een creatieve uitwerking gevraagd. Zo zou je kunnen denken aan een maquette of ander knutselwerk, een (TikTok)video, of een andere creatieve vorm van presentatie van het idee.

Thema-experts  

Naast de organisatie van het programma en de dagcoördinatie, zal het Young Innovators team de leerlingen gedurende de Climathon begeleiden en ondersteunen met behulp van verschillende workshops. Leden van de werkgroep Mobiliteit van casushouder CALorieEnergie zullen de leerlingen inhoudelijk ondersteunen. Om deze inhoudelijke ondersteuning nog diverser te maken, nodigen we (ten minste 1) themaexpert(s) uit bij de Climathon. 

Partners

logo CalorieEnergieStichting Technotrend werkt in dit project samen met CALorieEnergie, de energiecoöperatie van Castricum, Akersloot, Limmen en De Woude. CALorieEnergie is een organisatie die zich richt op verduurzaming in de gemeente Castricum. Daarbij focust deze energiecoöperatie zich grotendeels op de energietransitie, maar er zijn ook een werkgroep Mobiliteit en een Jongeren Denktank. De Jongeren Denktank is op zoek naar meer leden en heeft dus tot doel om meer jongeren te interesseren om mee te denken over hún duurzame toekomst in Castricum. Daarom zal een lid van de Jongeren Denktank (zo mogelijk) aanwezig zijn bij de Young Climathon. 

illustratie CalorieEnergie

Neem contact op