Circulair vakantiepark - Eckart College

Ongeveer 50 leerlingen van twee klassen 3 VWO Technasium hebben zich in het voorjaar van 2020 ingeleefd in de rol van circulair economisch consultant bij een adviesbureau. Op verzoek van recreatiepark TerSpegelt in Eersel hebben ze de mogelijkheden verkend om het recreatiepark door te ontwikkelen tot een volledig circulair duurzaam park.

Kernvraag

De kernvraag van het park is: “Hoe kan TerSpegelt, binnen 5 jaar, veranderen naar een volledig CO2-neutraal recreatiepark met als resultaat een 100% circulaire onderneming.”

Deze vraag is vertaald in een concrete praktijkopdracht die veel onderdelen omvat, uiteenlopend van afval, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap. Het gaat zowel over techniek als gedrag, over de aanpak van zwerfafval, de inzameling van afval en over circulaire bedrijfsvoering en duurzaam ondernemerschap.
De leerlingen hebben dit in teams uitgewerkt, waarbij ieder team een deel van het park voor haar rekening heeft genomen. Enkele (circulaire) ondernemers uit Eindhoven leverden een bijdrage aan het project door de leerlingen te coachen. De opdrachtgever beoordeelt de oplossingen en met een jury van deskundigen (o.a. circulaire ondernemers uit Eindhoven) wordt half juni 2020 een winnend team gekozen. Het park wil zich ook inzetten om bruikbare oplossingen van leerlingen daadwerkelijk uit te voeren.

schoon terras TerSpegelt
afvalvrij terras bij TerSpegelt

Achtergrond vraag

Recreatiepark TerSpegelt heeft als ambitie om tot de vijf beste parken van Nederland te blijven horen. Dit kan alleen door een ondernemende mindset die innovatief is en meegaat met de tijd. Vanuit deze wens heeft het park in 2018, als onderdeel van de Rabobank Circular Challenge, een circulaire economiescan laten uitvoeren.

Naast het besluit om de mogelijkheden naar 15 circulaire vakantieverblijven te onderzoeken, wil TerSpegelt meer inzicht krijgen in alle mogelijkheden om het park in zijn geheel een circulaire onderneming te maken.

 

TerSpegelt circulair

Neem contact op