Aanmelding basisscholen voor De Energiedetectives open!

Onderzoekend leren in de bovenbouw basisonderwijs op het thema 'energietransitie'

Energietransitie (van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) wordt steeds concreter voor de gemiddelde burger, en het is belangrijk dat ook kinderen in een vroeg stadium (leeftijd 10-12 jaar) concrete beelden vormen door middel van onderzoekend leren en in samenwerking met ouders en professionals uit de omgeving van de school. Stichting Technotrend start met een aantal partners, waaronder de lerarenopleidingen basisonderwijs, een project hierover. Lees meer op de projectpagina.

Basisscholen kunnen zich aanmelden

Basisscholen die belangstelling hebben om aan dit project mee te doen, kunnen zich uiterlijk voor de kerstvakantie aanmelden. Stuur een bericht via onderstaand formulier.

energiedetective thuisverbruik

Neem contact op