De Energiedetective (2020-2021)

Onderzoekend leren in de bovenbouw basisonderwijs op het thema 'energietransitie'

Energietransitie (van fossiele brandstoffen naar duurzame energie) wordt steeds concreter voor de gemiddelde burger, en het is belangrijk dat ook kinderen in een vroeg stadium (leeftijd 10-12 jaar) concrete beelden vormen door middel van onderzoekend leren en in samenwerking met ouders en professionals uit de omgeving van de school. Leerlingen van de bovenbouw van basisscholen gaan in dit project op speurtocht naar energieverbruik. Ze zullen worden uitgedaagd om te bedenken hoe ze energie kunnen besparen.

Basisscholen kunnen zich tot kerst aanmelden

Basisscholen die belangstelling hebben om aan dit project mee te doen, kunnen zich uiterlijk voor de kerstvakantie aanmelden. Stuur een bericht via onderstaand formulier.

Dit project verbindt scholen met hun omgeving en laat hen samen werken aan de betekenis en de gevolgen van energietransitie. Ook lerarenopleidingen (Marnix Academie, Hogeschool Utrecht) zijn hierbij betrokken, waardoor er veel aandacht is voor de professionaliteit van de (aanstaande) leerkracht. Gewerkt wordt met innovatief lesmateriaal met veel mogelijkheden voor onderzoekend leren. Minstens zo belangrijk is dat er concrete ondersteuning is voor leerkrachten die zelf de verantwoordelijkheid willen nemen om het onderzoekend leren (met aandacht voor onderliggende basisvaardigheden) een structurele plek in hun lessen te geven.

In de provincie Utrecht zijn inmiddels diverse initiatieven gericht op basisschoolleerlingen, waarbij zowel het onderwijs (schoolbesturen po, universiteit en hogescholen) als bedrijfsleven (BAM, Waternet, Heijmans, Eneco) een bijdrage leveren om lesmateriaal te maken in aanvulling op het reguliere curriculum.

Samenwerkingspartners

  • Stichting Technotrend, Utrecht
  • Regionaal netwerk wetenschap&technologie (ktwt.nl)
  • Marnix (marnixacademie.nl)
  • HU, Lectoraat didactiek van het bèta- en technologieonderwijs (ecent.nl/lectoraat-savelsbergh)
  • Regiocoördinatie techniek vanuit PTVT (ptvt.nl)
  • Most (elwier.nl/most)

Lees het bericht op KTWT.nl.

energiedetective thuisverbruik

Neem contact op