Sterk Techniekonderwijs en duurzame ontwikkeling

We willen volgende generaties minstens dezelfde kwaliteit van leven bieden als wij hebben mogen ervaren. Schone lucht, schoon water, voldoende voedsel en energie moeten ook voor hen beschikbaar zijn. De huidige uitputting van grondstoffen en energiebronnen vraagt om innovatieve technologische oplossingen.

Techniekeducatie

Door jongeren vroeg in aanraking te laten komen met het brede werkveld van techniek hopen we dat we hen enthousiast kunnen maken om een innovatieve technische vervolgopleiding te kiezen.Technisch inzicht en een oplossingsgerichte houding worden aangemoedigd, zodat zij hun kennis en vaardigheden kunnen inzetten voor een duurzamere wereld van morgen. Op dit moment zijn er in veel beroepen in de (duurzame) techniek vacatures. Naar verwachting blijven er juist in deze sector uitstekende kansen op een goede baan en toekomstperspectief is voor jongeren.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Op dit moment zijn er veel (technische) ontwikkelingen gaande in steeds meer technische bedrijven gericht op duurzaamheid en innovatie. Door deze ontwikkelingen te integreren in onze lessen in de klas en actief samen te werken met lokale bedrijven, creëren wij een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Duurzame doelen

Drie duurzame doelen lenen zich uitstekend voor het Sterk Techniekonderwijs.

  • de energietransitie
  • de omslag van een lineaire naar een circulaire economie én
  • het aanpassen van onze leefomgeving aan veranderend klimaat.

Voor al deze doelen zijn technische mensen nodig. Mensen die praktisch zijn opgeleid en met kennis en vaardigheden voor het realiseren van deze duurzame doelen.

windturbines
Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
Brundlandt rapport Our common future
Verenigde Naties, 1987

Behalve deze doelen werkt dit programma aan

  • het stimuleren van praktijkgerelateerd onderwijs
  • de ontwikkeling tot maatschappelijk betrokken burgers en
  • de creatie van een technologische werkmacht.

Nieuwsgierigheid en verwondering

Stichting Technotrend wil door wetenschap en techniek in het onderwijs te integreren en vanuit nieuwsgierigheid en verwondering les te geven de onderzoekende houding die kinderen van nature bezitten verder ontwikkelen. Het aanbieden van nieuwe kennis, waarbij continu contact wordt gelegd met de praktijk, zorgt ervoor dat leerlingen leren denken vanuit innovativiteit en duurzaamheid en hun talenten ontwikkelen.

Onderdelen van het programma kunnen zijn:

Sterk Techniekonderwijs & Stichting Technotrend

De doelstelling van het Sterk Techniekonderwijs (STO) is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs op het vmbo. In verschillende regio’s werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen om dit te realiseren.

Stichting Technotrend is ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om een duurzame samenleving te realiseren. Wij laten kinderen en jongeren kennismaken met de kennis en vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben.

Een duurzame samenleving en goed techniekonderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Stichting Technotrend en STO slaan de handen ineen en werken samen aan deze missie.

Belangstelling?

Wilt u meer weten over het aanbod van Sterk Techniek Onderwijs en Stichting Technotrend? Wilt u met uw leerlingen werken aan sterk techniekonderwijs? Vraag via onderstaand formulier de flyer Sterk techniek onderwijs én duurzame ontwikkeling aan.

Meer weten over de Sterk Techniekonderwijs en duurzame ontwikkeling ? Neem contact op!

Neem contact op