Techcarrousel

De Techcarrousel is een techniekoriëntatieprogramma voor tweedejaars vmbo-leerlingen, voornamelijk basis/kader. De Techcarrousel richt zich op duurzaamheid en klimaatverandering. Het geeft de leerlingen een inkijkje in de inhoud van de technische profielen en geeft een beeld van de hierop volgende mogelijkheden voor studieloopbanen en beroepen. Leerlingen krijgen inzicht hoe ze in de technieksector bij kunnen dragen aan klimaatoplossingen.

Sterk Techniek Onderwijs

logo STOHet programma past uitstekend bij de doelstellingen van het Sterk TechniekOnderwijs (STO): werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs op het vmbo. Onderdeel daarvan is loopbaanoriëntatie. Leerlingen worden goed voorbereid op een opleiding en werk in de techniek sector. In verschillende regio’s werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen om deze plannen te realiseren.

zonnebloemen met zonnepaneeltjes

Programma

Het programma van de Techcarrousel heeft een omvang van circa 10 uur. Het bestaat uit lessen op school, thuisopdrachten en excursies. De lessen op school kenmerken zich door een goede afwisseling van klassikaal en groepswerk. Leerlingen werken vanaf het begin van het programma in groepjes aan verschillende groepsopdrachten en één hoofd vraagstuk. Hun oplossing voor het vraagstuk wordt in de laatste les gepresenteerd aan een bedrijf of organisatie.

Het programma bestaat in principe uit de volgende onderdelen:

Klimaatdetective

Introductie en eigen maken

De eerste twee lessen staan in het teken van kennismaken met het wereldwijde klimaatprobleem; de focus van de Techcarrousel kan liggen op de energietransitie, circulaire economie of klimaatadaptatie. Het probleem wordt concreet
gemaakt door lokale problematiek te laten zien. De leerlingen gaan in gesprek over de problematiek en maken het zich eigen. Een oproep vanuit de politiek of het bedrijfsleven vormt de start van het programma.

Speuren naar klimaatoplossingen

De leerlingen gaan thuis op zoek naar manieren om zelf bij te dragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem. Ze speuren bijvoorbeeld samen met hun ouders naar manieren om thuis energie te besparen of afval te scheiden en materialen te hergebruiken. Hun resultaten en ideeën worden in de tweede les besproken.

Green Future Heroes

Contact met duurzame beroepen

In de derde les maken leerlingen kennis met een aantal vrouwen en mannen die in hun beroep een bijdrage leveren aan klimaatoplossingen. Zij werken in de regio in de technieksector en hebben een vmbo en/of mbo achtergrond. We noemen ze Green Future Heroes. Leerlingen kunnen kennis met ze maken door middel van banners en filmpjes. In deze les is ook een mbo-student techniek aanwezig. Samen met de student en de heroes verkennen de leerlingen hun vaardigheden en kwaliteiten.

In gesprek met ouders

Zowel leerlingen als scholen weten dat ouders een belangrijke rol spelen bij de profielkeuze. We betrekken de ouders daarom actief bij de thuisopdrachten. De Green Future Heroes uit de les worden thuis verder besproken. De ouders krijgen zo inzicht in de kwaliteiten en vaardigheden van hun kind en praten met hen over de profielkeuze en loopbaanoriëntatie. De leerlingen maken hiervan een filmpje om in de volgende les te bespreken met medeleerlingen.

Design Thinking

Ontwerpen en schetsen

De laatste drie lessen staan in het teken van werken aan het vraagstuk. Daarvoor wordt de methode van Design thinking kort geïntroduceerd zodat leerlingen handvatten hebben voor het proces. Het vraagstuk betreft het zoeken naar klimaatoplossingen voor een concreet en lokaal probleem. Denk daarbij aan het verzinnen van een oplossing voor duurzame mobiliteit in de eigen stad. De leerlingen werken in groepjes aan (deel)opdrachten.

Pitchen voor een bedrijf

In de laatste les presenteren de leerlingen hun oplossingen aan een bedrijf of organisatie. De aanwezigheid van een expert die dagelijks bezig is met de klimaatproblematiek maakt het voor de leerlingen uitdagend en leuk om te presenteren. Ze krijgen een
korte pitch-training en pitchen hun oplossing in één of twee minuten. De expert geeft commentaar en stelt vragen aan de leerlingen over hun oplossing. Tenslotte reflecteren de leerlingen op het gelopen proces.

Maatwerk

Deze Techcarrousel is gemaakt voor en in samenwerking met één van de STO-regio's. Specifieke wensen en aandachtspunten zijn dan ook in dit lesprogramma verwerkt. De Techcarrousel leent zich echter uitstekend voor maatwerk. Zowel de inhoud als de vorm kunnen we in een co-creatie proces samen met de desbetreffende STO-regio ontwikkelen en vormgeven. Zo leggen we samen met STO de focus op de in die regio bestaande problematiek en uitdagingen.

Belangstelling?

Wilt u met uw school het programma Techcarrousel aan uw leerlingen aanbieden?

Vraag de flyer aan of neem contact op met Stichting Technotrend via onderstaand formulier.

Meer weten over de Techcarrousel ? Neem contact op!

Neem contact op