8 april: Innovatie Expo 2021 (online)

Op 8 april wordt de InnovatieExpo 2021 gehouden. Dit jaar gaat de InnovatieExpo volledig digitaal. Bezoekers kunnen meer dan 60 innovators en een jongerenprogramma bezoeken en aan allerlei werksessies deelnemen. En nieuwe ideeën opdoen bij inspirerende sprekers zoals Mariana Mazzucato, een van de meest invloedrijke economen ter wereld.

Stichting Technotrend organiseert tijdens de InnovatieExpo 2021 een hackaton voor mbo- en hbo-studenten.

InnovatieExpo 2021

De Expo gaat over welke innovaties Nederland in huis heeft op het gebied van energie, circulaire economie, verstedelijking en mobiliteit. En hoe we die kunnen laten werken. Op 8 april versnellen, versterken en verbinden we innovaties in de transitie naar groene energie, het herbenutten van plantaardige reststromen, verduurzaming van de lucht- en binnenvaart, Mobility as a Service,  innovaties in stedelijke mobiliteit,  leefbare steden en verduurzaming van stedelijke bouw.

Meer over de InnovatieExpo: innovatieexpo2021.nl

logo Innovatie Expo21

Neem contact op