24+25 november: cursus systemisch denken

In deze tijd van grote transities naar een duurzame samenleving zitten veel leerlingen met vragen en zorgen over hun toekomst. De vraag speelt hoe zij kunnen bijdragen aan een goede uitkomst van alle veranderingen die nu gaande zijn. Ze hebben behoefte aan een leerklimaat in de klas waarin zij zichzelf op dit vlak kunnen ontdekken, inzicht krijgen in het grotere geheel, erover met elkaar in gesprek zijn en zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige rollen als betrokken burger en duurzame professional.

Hoe geef je als docent je leerlingen de juiste bagage mee? En hoe lever je als school een bijdrage aan de huidige duurzame transities?

Inzicht ontwikkelen in de complexiteit van de samenleving, de onderlinge afhankelijkheden en de werking van verschillende systemen is een randvoorwaarde om de begeleiding van leerlingen op dit vlak goed te kunnen verzorgen. Systeemdenken is een vak dat en vaardigheid die relevant is binnen de verschillende schoolvakken zoals biologie, scheikunde, natuurkunde, nlt, o&o, aardrijkskunde, levensbeschouwing en economie, voor zowel de docent als de leerlingen.

Doel

De cursus systeemdenken voor VO-docenten geeft inhoudelijk inzicht in

  • systeemtheorie en enkele daarbij gangbare modellen,
  • de didactische aspecten van dit thema en
  • manieren, materialen en programma’s waarvan je als docent gebruik kunt maken.

Cursusopbrengst

Na het volgen van de cursus kun je als docent complexe maatschappelijke veranderingen beter hanteren en er les over geven. Je kunt leerlingen erover in gesprek laten gaan en hen aan systeemcasussen laten samenwerken. Je hebt inzicht in verder ondersteuningsaanbod voor je lessen en je kunt weloverwogen afwegen of je daar wel of geen gebruik van wilt maken.

  • Doelgroep: docenten havo/vwo van schoolvakken biologie, scheikunde, natuurkunde, nlt, o&o, aardrijkskunde, levensbeschouwing, economie
  • Datum: donderdag 24 november, 13.30u - 21.30u en vrijdag 25 november 2022, 9.30u - 16.00u (vier dagdelen)
  • Locatie: Boswijk Instituut in Doorn
  • Aantal deelnemers: minimaal 12 personen, maximaal 20
  • Prijs: € 975,- per deelnemer
  • Ontwikkelaars: NADO (Douwe Jan Joustra, Henk Tameling), Stichting Technotrend, Wageningen University & Research

Belangstelling?

Meld je aan via de cursuspagina van Wageningen Pre University.

systeemschets

Neem contact op