Bewust Energie Besparen in Arnhem

In het schooljaar 2023-2024 gaan leerlingen in het vmbo en basisonderwijs in Arnhem aan de slag met het project Bewust Energie Besparen. Het project is ook in schooljaar 2022-2023 uitgevoerd.

De gemeente Arnhem werkt actief met bewoners aan de energietransitie. Samen met de Energiebank, woningbouwcoöperaties en veel diverse wijkorganisaties en bewoners en vrijwilligers zorgen zij voor meer bewustzijn op het gebied van energieverbruik en direct en indirect voor het verlagen van de energierekening.

Evenals het voorgaande schooljaar zullen Gini Manting en Harald Wiggers samen met Stichting Technotrend het project uitvoeren op scholen voor vmbo en basisonderwijs in de regio Arnhem. Leerlingen zijn de kinderen in de wijk. Zij kunnen invloed uitoefenen op de hoogte van de energierekening door bewust energie besparen een onderwerp te maken, door zelf te handelen – en energiecoaches thuis uit te nodigen.

De lessen en leskisten zijn samen met Stichting Technotrend ontwikkeld. De lessenserie is zo ontwikkeld dat deze als geheel kan worden gegeven, maar de modules en specifieke werkopdrachten kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. Op deze manier kan er ‘op maat’ worden gewerkt.

Alle docenten kunnen meedoen aan een online training die herhaaldelijk wordt aangeboden. Zo worden de scholen optimaal ontzorgd. De lessenserie is zo ontwikkeld dat deze opgenomen wordt in het curriculum en afgestemd wordt op de samenwerkingspartners.

ACTIE! Plakken wat je plakken kan!

Als onderdeel van het project is de actie 'Plakken wat je plakken kan' ontwikkeld. Gemeente Arnhem deelt in samenwerking met de Energiebank regio Arnhem en Lokaal lokaal 25.000 m2 - dat zijn 35 voetbalvelden – radiatorfolie uit aan scholen en leerlingen. Daarmee kunnen de Arnhemmers 250.000 m3 gas per jaar besparen. Niet alleen goed voor het klimaat maar ook voor de portemonnee. Daarnaast krijgen de leerlingen radiatorfolie om thuis mee aan de slag te gaan. Met de folie en een simpele instructie kunnen ze thuis meer dan € 100,- per jaar besparen.

Doel

  •     Leerlingen kunnen zich een voorstelling maken bij (de urgentie van) de energietransitie.
  •     Leerlingen kunnen op school en thuis aan de slag met energiebesparende maatregelen.

Partners

Lokaal2, Volkshuisvesting, de Energiebank en de gemeente Arnhem.

energiebox

Neem contact op