Schooljaar '22-'23: Arnhemse leerlingen leerden Bewust Energie Besparen

15 juli 2023 - In het schooljaar 2022-2023 hebben bijna 2000 leerlingen op 13 vmbo-scholen en 6 basisscholen in (de regio) Arnhem kennis gemaakt met Bewust Energie Besparen. Het project is op verzoek van de gemeente uitgevoerd door Gini Manting, Harald Wiggers (Lokaal2) in samenwerking met Stichting Technotrend, waarmee de lessen en bijbehorende leskisten zijn ontwikkeld. Het project is eerst in de wijken Presikhaaf en Malburgen uitgevoerd. Later zijn ook scholen buiten deze wijken en van andere schoolorganisaties aan de slag gegaan met het project.

Iedere betrokken docent heeft op eigen wijze, binnen de eigen mogelijkheden en passend bij de beschikbare tijd in het onderwijsjaarprogramma aandacht geschonken aan het thema energie besparen of de energietransitie. De lessenkisten en de lessenserie zijn de docenten ontzettend goed bevallen, volgens Gini Manting. Docenten hebben bestaande lessen gecombineerd met het versterken van het bewustzijn rondom energieverbruik.

“Ik en mijn collega's zijn enthousiast over het materiaal. Het geeft inzicht in hoe je 'huis-, tuin- en keukenmateriaal' kan inzetten bij technische vakken.”

Op verschillende scholen werden alle radiatoren door begeleiders en leerlingen van folie voorzien. Bij de folie zat een flyer om een energiecoach aan te vragen en een flyer over het Solidariteitsfonds van de Energiebank regio Arnhem. Naast de lessenserie zijn er challenges ontwikkeld en is er demo-materiaal beschikbaar.

“Deze pas ik in in ons programma 'woonwereld' waarin 2e-jaarsleerlingen kennismaken met techniek rond het thema wonen."

Sommige leerlingen zijn bezig geweest met 3D printers. Zo leren ze 3D-ontwerpen en omgaan met een 3D printer. Leerlingen zijn ook aangespoord om creatief met energiebesparing thuis aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door minder vaak en minder heet te douchen. Collega-docenten die bijvoorbeeld het vak ‘Mode’ geven, zijn aan de slag gegaan met acties als minder kleding kopen, bewust kleding wassen en hergebruik van kleding.

“Het lesmateriaal ziet er super uit. Heel makkelijk te gebruiken, duidelijk en flexibel."

De gemeente Arnhem werkt actief met bewoners aan de energietransitie. Samen met de Energiebank, woningbouwcoöperaties en veel diverse wijkorganisaties en bewoners en vrijwilligers zorgen zij voor meer bewustzijn op het gebied van energieverbruik en direct en indirect voor het verlagen van de energierekening.

Partners

Lokaal2, Volkshuisvesting, de Energiebank en de gemeente Arnhem.

les bewust besparen

Neem contact op